Νέα αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας

Στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, και ήταν παρόντα όλα τα μέλη, αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση του Δ.Σ. και η ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του.

Πρόεδρος: ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταμίας: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αναπληρωτής Ταμίας: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μέλη: ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ