Δρομολόγια ΟΣΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ 2491031470

Αθήνα-Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
50 IC 07:18 11:00
884 DES 08:27 12:22
52 IC 10:18 14:00
56 IC 14:18 18:05
58 IC 16:16 19:58
60 IC 18:16 22:00
600 ΤΑΧ.ΠΡ. 23:55 03:53

Παλαιοφάρσαλος-Αθήνα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
601 ΤΑΧ.ΠΡ. 01:07 05:01
51 IC 06:52 10:23
53 IC 08:45 12:24
55 IC 11:45 15:24
59 IC 16:45 20:24
885 ΑΠ 18:30 22:12
61 IC 19:45 23:24

Παλαιοφάρσαλος - Θεσσαλονίκη
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
600 ΤΑΧ.ΠΡ. 03:53 06:55
590 ΑΠ 09:17 11:24
50 IC 11:00 12:41
2590 ΗΛ 12:32 14:28
52 IC 14;00 15:41
56 IC 18:05 19:46
58 IC 19:58 21:39
60 IC 22:00 23:41

Θεσσαλονίκη - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
51 IC 05:13 06:52
53 IC 07:04 08:45
55 IC 10:04 11:45
1599 ΗΛ 10:22 12:17
59 IC 15:04 16:45
591 ΑΠ 16:17 18:31
61 IC 18:04 19:45
2599 ΗΛ 18:37 20:36
601 ΤΑΧ.ΠΡ. 23:00 01:17

Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
561 ΑΠ 04:38 05:32
882 ΑΠ 06:58 07:52
884 DES 12:22 13:18
886 DES 18:31 19:25
591 ΑΠ 18:31 19:25
888 DES 20:42 21:36

Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
881 DES 05:42 06:36
590 ΑΠ 08:19 09:17
885 ΑΠ 17:32 18:30
887 DES 19:30 20:24
889 DES 21:48 22:42