Δρομολόγια ΟΣΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ 2491031470

Αθήνα-Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

Παλαιοφάρσαλος-Αθήνα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

Παλαιοφάρσαλος - Θεσσαλονίκη
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

Θεσσαλονίκη - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ