Δρομολόγια ΟΣΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ 2491031470

Παλαιοφάρσαλος-Αθήνα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
53 (IC) 10:59 13:24
57 (IC) 16:59 19:24

Αθήνα-Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
52 (IC) 09:22 11:49
56 (IC) 15:22 17:49

Παλαιοφάρσαλος - Θεσσαλονίκη
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
53 (IC) 09:15 10:57
57 (IC) 15: 15 16:57

Θεσσαλονίκη - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
53 (IC) 09:15 10:57
57 (IC) 15:15 16:57

Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
3880 12:00 12:56

Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος
ΤΡΕΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ
3881 15:45 16:42