Άρθρα για:Ασφαλιστικά

Ασφαλιστικά

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ  ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων,  καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων. Η κατάρτιση…

Ασφαλιστικά

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης που πλέον καθίστανται υποχρεωτική και της άμεσης απονομής της σύνταξης δίνει ο…