Άρθρα για:Λάρισα

Λάρισα

Το Περιβαλλοντικό κόστος στις λεκάνες απορροής του Πηνειού και των Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου, που περιλαμβάνουν όλους τους Δήμους της Μαγνησίας καθορίστηκε…

Λάρισα

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται ένα ακόμη σημαντικό οδικό έργο ασφάλειας, που αφορά τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και των σηματοδοτών…