Είναι το παιδί σας έτοιμο για το Δημοτικό Σχολείο;

Μοναδικό κριτήριο για την ομαλή μετάβαση ενός παιδιού στο Δημοτικό δεν αποτελεί η ηλικία του αλλά η ωριμότητα του. Ένα απλό και γρήγορο τεστ θα σας αποκαλύψει αν το παιδί σας είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο για το Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με το Α΄ ΤΕΣΤ οι μαθησιακές δυσκολίες προλαμβάνονται. Το Α΄ ΤΕΣΤ αποτελεί μια Πρότυπη Δοκιμασία Ελέγχου της Σχολικής Ετοιμότητας βραβευμένο το 2008 από την Προληπτική Παιδιατρική Ελληνική Εταιρεία.

Η ανιχνευτική αυτή δοκιμασία είχε σταθμιστεί σε 2000 Ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε ελληνικά νηπιαγωγεία.

Πιο συγκεκριμένα το Α΄ ΤΕΣΤ ελέγχει συνολικά δέκα (10) Βασικές Αναπτυξιακές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο όπως :

• Την γνωστική ικανότητα
• Την γλωσσική επάρκεια
• Την κριτική σκέψη
• Τον σύνθετο συλλογισμό
• Την αφηρημένη σκέψη
• Την οπτική αντίληψη
• Την λεπτή & αδρή κινητικότητα
• Την υπερκινητικότητα & επίπεδο προσοχής (ΔΕΠ-Υ, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας)
• Την συμπεριφορά

Ποιος ο σκοπός του Α΄ ΤΕΣΤ;

Σκοπός τoυ A΄ ΤΕΣΤ είναι αφενός να ελέγξει ποια παιδιά είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν την Α΄ Δημοτικού ,αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη για την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Πότε χορηγείται το Α΄ ΤΕΣΤ;

Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι ένα εργαλείο με την μορφή ενός τεστ που χορηγείτε σε μαθητές νηπιαγωγείου προς φοίτησής τους στην Α΄ Δημοτικού.
Πόση η διάρκεια του;
To Α΄ ΤΕΣΤ ολοκληρώνεται σε 10’ λεπτά.

Επιμέλεια: Βασιλική Καρατζιά, Εκπαιδευτικός