Άρθρα για:Στήλες

Άρθρα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση…