Άρθρα για:Στήλες

Άρθρα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση…

Άρθρα

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού τα τελευταία χρόνια έχει επωμισθεί αυξημένες αρμοδιότητες οι…