Άρθρα για:Στήλες

Άρθρα

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού τα τελευταία χρόνια έχει επωμισθεί αυξημένες αρμοδιότητες οι…

Άρθρα

Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ Καθηγητής: Σπύρος Μουστάκας ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν…