Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αιτήσεις μέχρι 20 Σεπτεμβρίου…

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών (π.χ. Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Τμημάτων Ιατρικής και Γεωπονίας) και η φοίτηση είναι δωρεάν.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ/ΠΥΒ απαιτείται η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Βιοχημεία, Κυτταρική Βιολογία, και Μοριακή Βιολογία & Γενετική.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.