Ανοίγει εφαρμογή ενστάσεων για συνδεδεμένη στο βαμβάκι

O ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα λειτουργήσει η ειδική αυτή  εφαρμογή με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης της ενίσχυσης ή κυρώσεων λόγω του ελέγχου.

Η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για τη Βασική Ενίσχυση (BPS), όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Επίσης, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους κατά τόπους Φορείς και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται, προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου με σχετική εκτύπωση, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπισης ανά αγροτεμάχιο, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Ο ενιστάμενος θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει παραστατικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τα τυχόν προβλήματα ανάπτυξης της καλλιέργειας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά την εξέταση των ενστάσεων. Η εφαρμογή θα δέχεται αιτήματα – ενστάσεις για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων δικαιούχων».