Στήριξη Κομισιόν «για τον εντοπισμό αδήλωτων καταθέσεων»

Η στήριξη της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα για «τον εντοπισμό των αδήλωτων τραπεζικών καταθέσεων, τη δημιουργία περιουσιολογίου και την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων», εκδηλώνεται σε σχετική ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, όπως προκύπτει από την απάντηση του επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Mοσκοβισί.

Ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ο εντοπισμός των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό», «η δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων» και η «θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων«, είναι σημεία στα οποία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά η Κομισιόν.

Ο αρμόδιος επίτροπος σημειώνει επίσης πως η Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου «απαιτεί την υποχρεωτική συλλογή και την αυτόματη ανταλλαγή ποικίλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών« , και πως παρόμοιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη και σε άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Παπαδημούλης, στην ερώτησή που είχε κάνει, αφού μνημονεύει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και σε συνέχεια διαβούλευσης της με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για ένα νέο Πρόγραμμα Μακροοικονομικής Προσαρμογής, ζητά να μάθει τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τις ελληνικές αρχές καθώς και αν η Κομισιόν σκοπεύει να δώσει την στήριξή της στην ελληνική κυβέρνηση με σκοπό την πάταξη των φαινομένων φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, όσον αφορά την αποκάλυψη του κρυφού πλούτου σε μορφή καταθέσεων ή ακίνητων στο εξωτερικό, ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητάει πληροφορίες για τις σχετικές προτάσεις της Κομισιόν ενώ τέλος την ρωτάει για το αν σκοπεύει να υποστηρίξει την Ελληνική Κυβέρνηση στην πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών.