Η παραδοσιακή Κρήνη του Πολυδαμείου

Του Αχ. Μπακαλέξη…

Στους ημιορεινούς και ορεινούς οικισμούς του Δήμου Φαρσάλων υπήρχαν φυσικές πηγές με τρεχούμενα νερά σε αφθονία, οπότε για την ευκολότερη χρήση και διαχείρισή τους κατασκευάστηκαν χτιστές κρήνες. Έχουν εντοπιστεί πενήντα πέντε κρήνες και μία εκ των καλυτέρων είναι η λιθόδμητη κρήνη του Πολυδαμείου.

Η κρήνη αυτή στέκει στην είσοδο του χωριού και συμπληρώνει τον πολεοδομικό εξοπλισμό του. Στο μακρύ ταξίδι της στον χρόνο γνώρισε αρκετές φάσεις μετασκευών, σε μια εκ των οποίων στην πρόσοψη του κυρίως τμήματός της, παρά τον μεταλλικό κρουνό εκροής νερού (που ασφαλώς αντικατέστησε την αρχική λίθινη κατασκευή με τη χούφτα) χαράχθηκε η ημερομηνία 1929. Οι μετασκευές αλλοίωσαν τον αρχικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της και αφάνισαν πολλά στοιχεία αποδεικτικά της α΄ φάσης κατασκευής της, που πιθανολογείται ότι ανάγεται στον 18ο αιώνα.

Η κρήνη του Πολυδαμείου αποτελεί δείγμα απόλυτης προσαρμοστικότητας στο φυσικό περιβάλλον και στα γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά και ανήκει στον τύπο της ανοιχτής βρύσης με δέκα ποτίστρες ζώων, παραταγμένες σ΄ έναν άξονα και μία ευρύτερη, τετραγωνικής κάτοψης υδρομαστευτική δεξαμενή, προορισμένη για το πλύσιμο των ρούχων. Κατά μήκος της πρόσοψης του κτίσματος απλώνεται λιθόστρωτος χώρος.

Η κρήνη αυτή αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του οικισμού, που συνδέθηκε με την οικονομική ανάπτυξή του, επειδή εξασφάλιζε το πότισμα των ζώων, την άρδευση των καλλιεργειών, αλλά και ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες.