Πολυοδηγός με όλες τις παρατάσεις πληρωμής φόρων, εισφορών, διευκολύνσεων που ισχύουν για την περιοχή του Δήμου Φαρσάλων μετά την κακοκαιρία “Ιανός” αλλά και τον Covid-19

Γράφει ο Eumilos…

Πολυοδηγός με όλες τις παρατάσεις πληρωμής φόρων, εισφορών και διευκολύνσεων που ισχύουν για την περιοχή του Δήμου Φαρσάλων μετά την μεγάλη κακοκαιρία “Ιανός” στις 18/9/2020, αλλά και με τον Covid-19.

Περιεχόμενα:

1.Οφειλές στην Δ.Ο. Υ.

2. Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

3. Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

4. Η αποζημίωση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ιανός – Μέσω του gov.gr

5. Αποζημίωση ΕΛΓΑ για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

6. Οφειλές σε ΕΦΚΑ

7. Το πρόγραμμα “Ανάσα” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Ι. Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις  Συμμετοχής.

  1. II. Διάρκεια Υλοποίησης – Έλεγχους

III. Διαδικασία  Υποβολής  Αίτησης  Χρηματοδότησης

IV. Διαδικασία Αξιολόγησης

8. Νέες ρυθμίσεις για χρέη στη Δ.Ο.Υ.

Με την 6923/22-9-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι την 18/3/2021 ο Δήμος Φαρσάλων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα  καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, καταστροφές κλπ) που εκδηλώθηκαν στις 18/9/2020 στην περιοχή μας.

Επειδή τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα,  να απορυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική  ζωή, για την ανάγκη εξυπηρέτησης και  διευκόλυνσης των φορολογουμένων, θεσπίστηκαν και ισχύουν τα παρακάτω για την ανακούφιση των πληγέντων-πλημμυροπαθών:

Ισχύουν για φυσικά πρόσωπα που έχουν την πρώτη κατοικία τους ή την έδρα της επιχείρησης εντός των ορίων του Δήμου Φαρσάλων, δηλαδή για όλες τις ΔΕ του Δήμου.

1.Οφειλές στην Δ.Ο. Υ.

α. Παρατάθηκε μέχρι και 18/3/21, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών που λήγουν ή έληξαν από 18/9/2020 μέχρι και 18/3/21.

Παράδειγμα. Κάτοικος στο Βασιλί οφείλει τον ΕΝΦΙΑ του 2020 ποσού 600,00. Οι δόσεις όλες μεταφέρονται στον Μάρτιο του 2020.

β. Παρατάθηκε μέχρι και 18/3/21, οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, που λήγουν ή έληξαν από 18/9/2020 μέχρι και 18/3/21.

Παράδειγμα. Κάτοικος στην Υπέρεια, έχει ρύθμιση 120 δόσεων με μηναίο ποσό 100,00. Οι δόσεις Σεπτεμβρίου και μετέπειτα μέχρι τον Μάρτιο, μεταφέρονται στον Μάρτιο του 2020.

γ. Αναστέλλεται μέχρι και την 18/3/2021, η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18/9/2020 οφειλών

Παράδειγμα. Κάτοικος στην Ερέτρια, οφείλει φόρο εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς ποσού 850,00,. Το ποσό μπορεί να πληρωθεί μέχρι την 18/3/21 χωρίς προσαυξήσεις…

Βλ. περισσότερα  στην απόφαση : Α.1210/25-9-20 ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1210-23-09-2020

2.Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

α. Παρατάθηκε μέχρι και την 26/10/2021, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 30/9/2020, για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Φαρσάλων.

β. Παρατάθηκε μέχρι και την 18/3/2021 η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ που προκύπτει από την ανωτέρω δήλωση ΦΠΑ που υποβλήθηκε μέχρι στις 26/10/20.

Σημείωση. Η δήλωση αυτή για να λάβει τα πλεονεκτήματα αυτά , πρέπει να υποβληθεί στο ΓΕΦ  Φαρσάλων ή στη Δ.Ο.Υ Λάρισας σε έντυπη μορφή!!!

Παράδειγμα. ΑΕ με έδρα τα Φάρσαλα έπρεπε να υποβάλει τη δήλωση ΦΠΑ του Αυγούστου μέχρι 30/9/20 και να πληρώσει ποσό ΦΠΑ 2.000,00. Με τη ρύθμιση αυτή μπορεί να υποβάλει την εν λόγω  δήλωση χειρόγραφα σε έντυπη μορφή στο ΓΕΦ Φαρσάλων, μέχρι 26/10/20 και να πληρώσει το ποσό του ΦΠΑ μέχρι 18/3/21.

Βλ. Α.1218/2-10-20  ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1218-30-09-2020

3. Δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων & Δηλώσεις  Νομικών προσώπων

Παρατάθηκαν επίσης και  αρχικές δηλώσεις απόδοσης για Παρακρατούμενου  φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης  κλπ

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

και β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Ιούλιο του 2020 και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές,  υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2020 για τις ως άνω πληγείσες περιοχές,.

β. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2020. Ειδικά για τα ως άνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους στις ανωτέρω πληγείσες περιοχές, οι δηλώσεις υποβάλλονται εμπροθέσμως, μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2020.

Βλ. Α.1219/5-10-20  ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2159-02-10-2020

Σημείωση. Τα ανωτέρω ισχύουν για Δ. Παλαμά, Δ. Μουζάκι. Δ. Καρδίτσας, Δήμο Πλαστήρα, Δ. Αλμυρού κλπ και γενικά σ όλους πληγέντες δήμους που αναφέρονται στις αποφάσεις.

4.Η αποζημίωση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ιανός – Μέσω του gov.gr

Σε λειτουργία επίσης τέθηκε το πρωί της Πέμπτης το ianos-aid.services.gov.gr για την άμεση καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από την κακοκαιρία «Ιανός».  Αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καταβληθούν 5.000,00 ευρώ στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των πληγέντων κτιρίων και 8.000 ευρώ στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι εξαιρετικά απλή και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στο gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Αυτονόητα, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ακρίβεια των δηλώσεων.
Στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής της πολιτείας στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνδράμει τις εργασίες επισκευής σε οικίες και επιχειρήσεις, χορηγώντας κρατική αρωγή ίση με το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς κάθε κτιρίου.

Link  https://ianos-aid.services.gov.gr/

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή πρέπει να απαντήσουμε αν η αίτηση αφορά:

 Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή

Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι κωδικοί του TAXIS.

5.Αποζημίωση ΕΛΓΑ των αγροτών λόγω του “Ιανού” για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο

Τέλος, όλοι οι  πληγέντες αγρότες της περιοχής μας οι οποίοι κτυπήθηκαν  από τον ΄΄Ιανό΄΄     θα εισπράξουν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ,  για τις καταστροφές των καλλιεργειών, αποθεμάτων στις αποθήκες, ζώων, μελισσών κλπ για τις οποίες και έχουν υποβάλει σχετικές δηλώσεις στον ΕΛΓΑ  και έχουν γίνει  στη συνέχεια  οι αντίστοιχες εκτιμήσεις από τους γεωπόνους της εν λόγω υπηρεσίας.

Θα γίνει επίσης  Ειδική εκτίμηση της ζημιάς και στον γεωργικό εξοπλισμό  όπως,  στα μηχανήματα και γενικά  στις υποδομές που επλήγησαν.

Από ότι προκύπτει θα δοθεί μια γενναία προκαταβολή το προσεχές  διάστημα και η εξόφληση θα γίνει  εντός του Ιανουαρίου του 2021.

Επίσης κάπου στις 20 Οκτωβρίου,  αναμένεται να γίνει  και η πληρωμή της προκαταβολής για τις επιδοτήσεις  ΟΠΕΚΕΠΕ (Βασική, πρασίνισμα κλπ).

Επί πλέον,  πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα κάτωθι:

6.ΕΦΚΑ

Από τον ΕΦΚΑ δεν ανακοινώθηκε μέχρι σήμερα ακόμη  καμιά διευκόλυνση για τους πλημμυροπαθείς, ανακοινώθηκε όμως λόγω της πανδημίας και ορίζεται:

α. Με το 238542/2-1-2020 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ, έγινε γνωστό ότι δόθηκε παράταση μέχρι 30/4/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαρτίου και Απριλίου του 2020. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αρχικά παραταθεί    μέχρι 30/9/20 και ξανά παρατείνονται για δεύτερη φορά.

Βλ. έγγραφο 238542/2-10-2020 ΕΦΚΑ

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/geniko-eggrapho-238542

7.Το Πρόγραμμα ΄΄Ανάσα΄΄ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Για την ενίσχυση  των πολύ μικρών και μικρών  επιχειρήσεων όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Covid-19, ανακοινώθηκε  από την Περιφέρεια, το Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ ΄΄ΑΝΑΣΑ΄΄, με τα παρακάτω κριτήρια !  Ένα πρόγραμμα που θα δώσει πραγματική  ανάσα ρευστότητας από 5.000,00 μέχρι 50.000,00, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης  στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες,

Ι. Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις  Συμμετοχής.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης,  που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€.

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, κλπ.

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

II. Διάρκεια Υλοποίησης – Έλεγχος

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

III. Διαδικασία  Υποβολής  Αίτησης  Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία».

Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

➢ να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

➢ να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

➢ να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

IV.Διαδικασία  Αξιολόγησης

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

  1. Σε Περίληψη.

α. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13/10/20 μέχρι 30/10/20 και ώρα 15:00

β. Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων επιχείρησης της χρήσης 2019

Για τον υπολογισμό των εξόδων  αθροίζονται: οι αγορές εμπορευμάτων, αγορές πρώτων υλών, ενοικίων, δαπανών για την παροχή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και  τα διάφορα έξοδα. Με άλλα λόγια, όπως εμφανίζονται στη Δήλωση Ε3 που συνοδεύει την δήλωση Ε1 ή τη δήλωση ΄΄Ν΄΄. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

γ. Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 κα μέγιστο 50.000,00

δ. Υποχρεωτικά έναρξη εργασιών πριν την 1/1//2019

ε. Υπάγονται όλοι οι ΚΑΔ, εκτός του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας, και υδατοκαλλιέργειας.

ζ.  Δεν υπάγονται όσοι έχουν σύνολο εξόδων ποσό μικρότερο από 10.000,00

η. Το ποσό της επιχορήγησης δεν επιστρέφεται.   Το ποσό όμως πρέπει να αναλωθεί εντός του έτους 2021.

θ. Υπάγονται δικηγόροι, ιατροί μηχανικοί  και γενικά όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το Link που υποβάλλεται η αίτηση στο. www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ”:

Tηλ. 24210 76894-9 Κεντρική Προβλήτα Λιμάνι Βόλου, Κτίριο “Ιάσων”

και email aedep@aedep.gr

και link:    https://www.thessalia-espa.gr/  , https://aedep.gr/

Σημείωση:. Προσοχή στις ημερομηνίες, η κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικές…

8.Οι νέες ρυθμίσεις για χρέη στην Δ.Ο.Υ.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι θα προβλέπεται :
1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020.
2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020.
3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Αναλυτικά, επέρχονται ς ακόλουθες παρεμβάσεις:
1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 2,5%.% (αντί του 6,82% που προβλέπεται στην πάγια ρύθμιση).

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, για όλες τις τρέχουσες αρρύθμιστες οφειλές τους.
Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.
Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.
2η Παρέμβαση: Όλοι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν, για οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ή εξωδικαστικού μηχανισμού στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση από τον Οκτώβριο του 2020.
Η ρύθμιση αυτή αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.
Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.
3η Παρέμβαση: Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
(όπως ανακοινώθηκαν με Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα)

Eumilos.

 

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!