Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών και των χωρών να γίνεται όλο και μεγαλύτερη, μια νέα τάση δημιουργείται, όσον αφορά στη μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία κερδίζει έδαφος και ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο από την πλευρά των παραγωγών όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. Ουσιαστικά η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία είναι ένα κοινωνικό – οικονομικό μοντέλο παραγωγής και πώλησης αγροτικών προϊόντων, αποτελώντας στην πραγματικότητα μια ουσιαστική και αληθινή σύμπραξη του καταναλωτή με τον παραγωγό. Καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και εξέλιξη της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, παίζει η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού ή της ομάδας παραγωγών, καθώς ο καταναλωτής θα υποστηρίζει οικονομικά τον παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών καταβάλλοντας το συμφωνημένο χρηματικό ποσό με αντάλλαγμα τη λήψη σε τακτική βάση του συμφωνημένου καλαθιού παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο συγκεκριμένος καταναλωτής γίνεται βασικός χρηματοδότης της συγκεκριμένης αγροτικής εκμετάλλευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση της διαδικασίας που αναφέρθηκε πιο πάνω είναι κοινή συμφωνία καταναλωτή και παραγωγού με το τίμημα του αγροτικού καλαθιού, καθώς και των προϊόντων που αυτό θα περιέχει, ώστε να διαμορφωθεί μια δίκαιη τιμή και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, ο καταναλωτής επιθυμεί ακόμα και την ενεργή συμμετοχή του σε κάποιες από τις καλλιεργητικές εργασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών δε πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική ακτίνα από τον καταναλωτή για προφανείς λόγους. Συνήθως η μεταξύ τους απόσταση είναι 30 με 40 χιλιόμετρα.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου παραγωγής είναι πολλά. Πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές (παραγωγού και καταναλωτή – αφού δεν παρεμβάλλονται μεσάζοντες), δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει πώς παράχθηκε η τροφή που καταναλώνει και αν παράχθηκε με ασφάλεια και με μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και την υγεία.

Επιπλέον οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία είναι αποκλειστικά εποχικά, δίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα. Εξάλλου η κοινωνική γεωργία έχει ως στόχο τη δημιουργία οικολογικών και κοινωνικά δίκαιων καλλιεργειών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπου εφαρμόστηκε η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία στο εξωτερικό, συγκεκριμένο μέρος της παραγωγής της κάθε εκμετάλλευσης διατίθεται σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ευαγή ιδρύματα, γηροκομεία, ορφανοτροφεία κ.τ.λ.

Στην πραγματικότητα οι υποστηρικτές της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, παγκοσμίως, υποστηρίζουν ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση τόσο στο επαγγελματικό αδιέξοδο πολλών νέων της υπαίθρου, μπορεί να αποτελέσει μια μορφή στήριξης και αναστροφής της εγκατάλειψης της υπαίθρου και των εκεί εκμεταλλεύσεων, μπορεί να επιλύσει προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας αλλά και να αποτελέσει μια ουσιαστική λύση στην ποιοτική αναβάθμιση των τροφών του σύγχρονου ανθρώπου.

Επιπλέον, οι υποστηρικτές της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, αναφέρουν τον εντυπωσιακό αριθμό αγροκτημάτων που συμμετέχουν σε αυτή, σε παγκόσμια κλίμακα και σε χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία αλλά και το γεγονός ότι βασίζεται στην ουσιαστική και ειλικρινή σχέση μεταξύ των.

* Από τον Απόστολο Γούλα οικονομολόγο, MSc, υπ. διδάκτορα Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!