Κ. Παναγιωτοπούλου για την παγκόσμια ημέρα γυναίκας

Αγαπημένες φίλες και συνδημότισσες, στην Ελλάδα οι δημοκρατικές αρχές και η συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία, επιτρέπουν στην γυναίκα να έχει ενεργό και ισχυρό ρόλο σε όλους τους τομείς. Παρόλα αυτά η ισότητα των δύο φύλων υπήρξε και υπάρχει ζητούμενο, δυναμικό και διαρκές αίτημα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως, το θέμα παραμένει ανοιχτό και φλέγον. Όσον αφορά δε, στο πεδίο της υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης σήμερα βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Word Health Organization – WHO), η ύπαρξη ενός άνδρα ή μιας γυναίκας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία, ως αποτέλεσμα τόσο των βιολογικών όσο και των διαφορών που σχετίζονται με το φύλο. Η υγεία των γυναικών και των κοριτσιών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία διότι, σε πολλές κοινωνίες, αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα λόγω διακρίσεων που προέρχονται από κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένη ευπάθεια στο HIV / AIDS.

Μερικοί από τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να επωφελούνται από τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας περιλαμβάνουν:

  • άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών
  • κοινωνικές προδιαγραφές που μειώνουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης
  • αποκλειστικής εστίασης στους αναπαραγωγικούς ρόλους των γυναικών.

Παρότι η φτώχεια αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα θετικά αποτελέσματα για την υγεία τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η φτώχεια τείνει να επιφέρει μεγαλύτερη επιβάρυνση για την υγεία των γυναικών και των κοριτσιών.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας οραματιζόμαστε έναν κόσμο καλύτερο, πιο δημοκρατικό πιο δίκαιο για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας. Ένα κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι να έχουν δικαίωμα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία. Έναν κόσμο με λιγότερες ανισότητες.

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Κυριακή Π. Παναγιωτοπούλου
Πολιτική Εκπρόσωπος του Δήμου
στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων