Χρηστικός Οδηγός για τα βασικά επιδόματα

Γράφει ο Eumilos

Ποια επιδόματα υπάρχουν; Δικαιούμαι επίδομα; Που θα υποβάλω αίτηση; Τι ποσό θα εισπράξω;

Στα παραπάνω ερωτήματα έρχεται να απαντήσει ο μικρός αυτός οδηγός, στον οποίο αναλύονται τα 8+1 βασικά επιδόματα για κρατική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες  και γενικά για άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς  εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους.

Για όλα σχεδόν τα επιδόματα έχουν ανοίξει ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες  είναι

προσπελάσιμες με τους κωδικούς του ΤΑΞΙΣ,  με τους οποίους   υποβάλλουμε και   τη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1). Εναλλακτικά δίνεται ενίοτε σε μερικές εφαρμογές η δυνατότητα  να συμπληρωθεί ο  Α.Φ.Μ.  και ο Αριθμός  Ειδοποίησης ενός από τα πέντε (5) τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεων προσδιορισμού φόρου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Επίσης μπορούμε  να αποταθούμε στα ΚΕΠ ή στα Κέντρα  Κοινότητας των Δήμων. Στα Κέντρα Κοινότητας που είναι συνδεμένα με τον ΟΠΕΚΑ, πηγαίνει ο πολίτης και μαθαίνει με το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ του μόνο, ποιες δυνατότητες έχει, ποια επιδόματα μπορεί να πάρει, ποιες παροχές και γενικά  ποιες υπηρεσίες δικαιούται.

Στις  περισσότερες των περιπτώσεων των επιδομάτων  απαιτούνται: οι κωδικοί TAXIS, ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός του κινητού, το e-mail, ο  ΙBAN του λογαριασμού  για να κατατεθεί το ποσό, ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ κλπ, καθώς επίσης  να έχει υποβληθεί  η τελευταία  δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) και σε μερικές περιπτώσεις οι δηλώσεις  για τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς επίσης  προβλέπονται  κριτήρια Εισοδηματικά,  της Περιουσίας και Διαμονής.

Με την υποβολή της αίτησης γνωρίζουμε άμεσα,  αν η αίτησή μας εγκρίθηκε ή όχι, τους λόγους που απορρίφτηκε και αν εγκρίθηκε  τι ποσό θα λάβουμε  ως επίδομα.  Τα επιδόματα είναι αφορολόγητα και  ακατάσχετα.

Τα 8+1 επιδόματα είναι:

1Α21   Επίδομα τέκνων,  νέα πλατφόρμα (ΟΠΕΚΑ)

2) ΚΕΑ  (Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης) 2018

3) Κοινωνικό   Μέρισμα 2017

4) Κοινωνικό  Οικιακό  Τιμολόγιο  ΔΕΗ  –  ΚΟΤ Α΄.

5) Κοινωνικό  Οικιακό  Τιμολόγιο  ΔΕΗ  –  ΚΟΤ Β΄

6) Επίδομα  Θέρμανσης

7) Φοιτητικό   Επίδομα

8) Επίδομα  Στέγασης – Ενοικίου.

9) Τα Επιδόματα της  Κοινωνικής  Πρόνοιας και του ΟΑΕΔ

Ο ΟΠΕΚΑ

Ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,   ΟΠΕΚΑ, είναι πλέον ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών  που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Ο νέος Οργανισμός δεν γεννήθηκε  από το μηδέν. Για την επίτευξη του πολυεπίπεδου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου του, αξιοποιείται το προσωπικό, η πείρα και οι υφιστάμενες κεντρικές και περιφερειακές διοικητικές δομές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος μετονομάζεται και μετεξελίσσεται σε ενιαίο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς τομείς των οικογενειακών επιδομάτων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, στις οποίες, σταδιακά, προστίθενται αρμοδιότητες που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς  εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους. (ιστοσελίδα ΟΠΕΚΑ)

1)  Α21   Επίδομα τέκνων,  νέα πλατφόρμα  (ΟΠΕΚΑ)

Εισαγωγή: Το νέο επίδομα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα» κατά τα πρότυπα του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα  ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την λεγόμενη κλίμακα ισοδυναμίας. Μέχρι το έτος  2017 δίδονταν από τον ΟΓΑ, και από το 2018 έγινε επανασχεδιασμός  του επιδόματος και καταβάλλεται   πλέον  από τον ενιαίο φορέα των  επιδομάτων, τον   ΟΠΕΚΑ.

Γενικά: Θα πρέπει να έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2017. Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή κλπ, ή ακόμη να ανεβάσουμε σε  αρχεία pdf βεβαίωση ξένου πανεπιστημίου για το παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό κλπ.

Διαδρομή- ιστότοπος: https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ Η προσπέλαση μπορεί να γίνει από opeka.gr και από idika.gr

Δικαιούχοι: Οι γονείς με εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα και φοιτητές μέχρι ηλικίας 24 ετών (έτος γέννησης 1992).  Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είναι  δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος. Σε κάθε περίπτωση,  υποβάλλεις την ηλεκτρονική αίτηση και από την εφαρμογή πληροφορείσαι αν είσαι  δικαιούχος ή όχι.

Κριτήρια: Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και της περιουσίας (πλαφόν). Το ποσό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαιούμενο ποσό: κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) πχ

Τέκνα Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο ποσό επιδόματος
1 0 – 10.500 70 840
1 10.501-17.500 42 504
1 17.501-26.250 28 336
2 0 – 12.000 140 1.680
2 12.001-20.000 84 1.008
2 20.001-30.000 56 672
3 0 – 13.500 280 3.360
3 13.501-22.500 168 2.016
3 22.501-33.750 112 1.344
4κλπ 0 – 15.000 420 5.040κλπ

Με 1 παιδί  “πέφτει” εισοδηματικός  κόφτης στο ποσό των 26.251€, με 2 παιδιά στο ποσό των 30.001, με 3 παιδιά στο ποσό των 33.751,  και με 4 παιδιά στο ποσό των 37.501.

Προθεσμίες: μέχρι 31/12/2018.

Δόσεις : Το επίδομα  καταβάλλεται  σε  (6)  διμηνιαίες  δόσεις. Η  Δ΄  δόση  και  τα τυχόν  αναδρομικά-καθυστερούμενα,  θα καταβληθούν  στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2018. Στις 7/8/2018 καταβλήθηκαν καθυστερούμενα παλαιοτέρων ετών.

Απόφαση:  Η ΚΥΑ.  Γ.Π. οικ.Δ22/11/2705/58,

Λοιπά: Μέχρι 12/7/18 υποβλήθηκαν 800.541 αιτήσεις και εγκρίθηκαν  οι 700.334. Προϋποθέσεις είναι α) ηλεκτρονική υποβολή  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1),  β) συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ,  γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα. Το επίδομα δικαιούνται και οι φοιτητές του εξωτερικού. Δηλώνονται τα τέκνα που είναι εξαρτώμενα για το έτος 2018!, αυτό σημαίνει για τα τέκνα που γεννιούνται  εντός του  2018, υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωσης Α21 ή αρχική αν είναι το πρώτο παιδί. Επίσης αν το  τέκνο ήταν εξαρτώμενο το 2017 και το 2018 δεν είναι, δεν αναγράφεται στη φετινή δήλωση Α21και ας είναι στη δήλωση Ε1. Εάν τώρα,  το τέκνο έχει  υπερβεί το όριο των 24 ετών, γίνεται έλεγχος από την  εφαρμογή με σχετικό μήνυμα, και δεν επιτρέπει την καταχώρηση.

Μηνύματα εφαρμογής:  Όταν υπάρχουν λάθη συμπλήρωσης της φόρμας, εμφανίζονται σχετικά μηνύματα και κοκκινίζουν τα πεδία που απαιτούν διόρθωση ή συμπλήρωση. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αίτησης αν εγκρίνεται και το ποσό του επιδόματος   ή αν απορρίπτεται και εκδίδεται και η υποβληθείσα αίτηση.

Σύγκριση ΟΓΑ με ΟΠΕΚΑ για πολύτεκνη οικογένεια. Πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα και εισόδημα μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ λαμβάνει ετησίως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο το ποσό των 5.040 έναντι των 3.920 που θα λάμβανε με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, με εισόδημα μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ,  ενώ με εισόδημα από 12.001 έως 15.000 θα λάμβανε 3.280 ευρώ. Στην 1η περίπτωση δηλ. έχει αύξηση 1.120 ευρώ δηλ. 28,60% αύξηση και στη 2η αύξηση 1.760 ευρώ, ήτοι 44,9%. (ΟΠΕΚΑ)
Τεκμήρια: Θύματα των τεκμηρίων το Α21.  Επειδή οι πρώτες δόσεις καταβάλλονταν με τα εισοδήματα 2016, σε περίπτωση αύξησης των τεκμηρίων το 2017, υπάρχει κίνδυνος μείωσης του ποσού ή ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις και  επιστροφής.!!

Πληροφορίες:  Για τη Θεσσαλία στο τηλέφωνο 2413 509425, Φαρσάλων και Τσάτσου στη Λάρισα και στα Κεντρικά τηλ. 213 1519502.

2) Κ.Ε.Α.   (Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης)

Εισαγωγή:  Είναι  πρόγραμμα για την  Καταπολέμηση της Ανθρωπιστικής Κρίσης – ακραία φτώχεια. Το 50% του επιδόματος καταβάλλεται  στους δικαιούχους σε μετρητά, στον λογαριασμό τους, και το υπόλοιπο 50% σε κάρτα που εκδίδεται, χωρίς επιβάρυνση, από την  τράπεζα στην οποία ανήκουν.

Γενικά: Το ΚΕΑ χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Για την πληρωμή η  Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας εκδίδει πράξη έγκρισης δαπάνης και κατάσταση δαπάνης, τις οποίες μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά επιχορήγησης, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, με αίτημά της για έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Διαδρομή- ιστότοποςkeaprogram.gr

Υπάρχει μια πολύ φιλική πλατφόρμα, για να μπαίνει ο κάθε πιθανά ωφελούμενος και μόνος του από το σπίτι του. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ, η πλατφόρμα αντλεί από το σύστημα (ταμεία, taxis κ.λπ) όλα τα στοιχεία του χρήστη και με βάση τα εισοδήματά του των τελευταίων έξι μηνών τον ενημερώνει με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της φόρμας, εάν είναι δικαιούχος του ΚΕΑ. Αν κάπου διαφωνεί ο ωφελούμενος μπορεί να πάει στον δήμο, με το ανάλογο πιστοποιητικό που θα του ζητήσει η πλατφόρμα, ώστε να πει ότι το τάδε σημείο δεν είναι σωστό, ότι πχ έκανε ένα παιδί στο μεταξύ και αυτό δεν είναι δηλωμένο» κλπ. Η αίτηση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά  από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων στους οποίους διαμένουν ή ακόμη και των οικείων  Κέντρων Κοινότητας.

Δικαιούχοι: Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής. Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του ή με την οικογένειά του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληροί τα οριζόμενα  κριτήρια.

Κριτήρια:  Υπάρχουν εισοδηματικά  και  Περιουσιακά κριτήρια (ακίνητης & κινητής περιουσίας),  επίσης να μην  εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, να μην δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, να μην δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, το ίδιο για  δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου της φορολογικής δήλωσης (Ε1). Επίσης υπάρχουν και Κριτήρια Διαμονής, τα νοικοκυριά να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, και έχει θεσπιστεί και όριο καταθέσεων στις τράπεζες και αγορών μετοχών. Δηλούμενο εισόδημα θεωρείται: το συνολικό πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.

Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, αλλά και με τις εξαιρέσεις,  όπως το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 κλπ.

Νέο κριτήριο από 1/8/2018. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Κ.Ε.Α. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται η 1.8.2018

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Περιφέρειας. Να σημειωθεί τέλος,  άνεργος που δεν έχει ανανεώσει την κάρτα του μπορεί μεν  να κάνει αίτηση, αλλά πρέπει να είναι σαφής στον αιτούντα η υποχρέωση ανανέωσης της κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση και να εγκριθεί η αίτηση για το ΚΕΑ, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει την πλατφόρμα του προγράμματος, οπότε θα διακοπεί αυτόματα η καταβολή και δε θα μπορεί να επανυποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα χρόνο. Η κατεύθυνση (προσοχή: όχι υποχρέωση) είναι να ανανεώσει πρώτα την κάρτα ανεργίας και μετά να υποβάλλει αίτηση για το ΚΕΑ.

Δικαιούμενο ποσό – Ενισχύσεις: – Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ ανά μήνα.- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: Προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ ανά μήνα.- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: Προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ ανά μήνα. Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.  Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του ΚΕΑ  πραγματοποιείται  με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων και  των ηλεκτρονικών αγορών. Ειδικότερα οι παροχές είναι:

α. Εισοδηματική ενίσχυση:

*Το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.

β. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος:

*Με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.

*Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

*Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

*Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους.

*Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

*Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.

*Κοινωνικό τιμολόγιο δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.

γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης:

*Προώθηση των δικαιούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

*Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

*Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

*Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

*Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

*Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

ΚΕΑ Κριτήρια Μηνιαίο

Ποσό

 

ΚΕΑ

Σύνθεση Νοικοκυριού Εισόδημα

μέχρι

Ακίνητη περιουσία μέχρι

(αξία ΕΝΦΙΑ)

Καταθέσεις, μετοχές κλπ μέχρι Τεκμήρια
1 άτομο 1.200 90.000 4.800  

 

 

 

Από ΕΙΧ μέχρι 6.000,00

200
2 άτομα 1.800 105.000 7.200 300
2 ενήλ+1ανήλ 2.100 120.000 8.400 350
3 ενήλικες 2.400 120.000 9.600 400
2 ενήλ+2ανήλ 2.400 135.00 9.600 400
3 ενήλ+1ανήλ 2.700 135.00 10.800 450
2 ενήλ+3ανήλ 2.700 150.000 10.800 450
4 ενήλικες 3.000 135.000 12.000 500
2 ενήλ+4ανήλ 3.000 150.000 12.000 500
7,8,9 κλπ άτομα …5.400 150.000 12.000 ..900 max

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Περίοδος Ενίσχυσης: Η  περίοδος των έξι μηνών, κατά τους οποίους χορηγείται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Προθεσμίες: Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Απόφαση:  Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2281/15.06.2018 με ισχύ από 1/11/2018.
Λοιπά: Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Τέλος,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, ενώ, σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Δήμου διαπιστώσουν παραβάσεις των σχετικών διατάξεων, αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα με κοινοποίηση στην αρμόδια Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας. Στην πληρωμή  της δόσης στις 26  Ιουλίου 2018  καταβλήθηκε σε 293.195 δικαιούχους.

Καταβολή ΚΕΑ:  Η καταβολή της δόσης Ιουλίου 2018 στις 27/8/2018

Αντικειμενικές αξίες & ΕΝΦΙΑ. Θύματα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών ενδεχομένως να υπάρξουν πολλοί δικαιούχοι λόγω  της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, στις δε  31/8/2018 όπως ανακοινώθηκε θα έχουν αναρτηθεί τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ.

Φιλοξενούμενοι: Υπήρξε μεγάλη σύγχυση με τους φιλοξενούμενους.  Επειδή υπήρξαν πολλά προβλήματα, προστέθηκαν αργότερα στην εφαρμογή νέες επιλογές, συνιδιοκτησία και συνενοικίαση, όπως επίσης από φέτος στη δήλωση Ε1, έγινε ειδική ρύθμιση και οι φιλοξενούντες αποδέχονταν ή όχι τους φιλοξενούμενους. Πάντως η εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις ακόμη δεν έχει ενημερωθεί με τα ποσά του 2017 και  ΄΄διαβαζει΄΄ τα δεδομένα του 2016!!!.. Προτείνουμε να μεσολαβήσει ένα διάστημα τουλάχιστον 25 ημερών από την υποβολή της δήλωσης Ε1.

3) Κοινωνικό   Μέρισμα 2017

Εισαγωγή: Το κοινωνικό μέρισμα για το 2018 είναι ακόμη στα χαρτιά καθώς είναι άγνωστο πότε θα τεθεί   το μέτρο σε εφαρμογή, και αναμένεται πάλι να εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση.

 Γενικά: Από την υπεραπόδοση  πλεονάσματος του  προϋπολογισμού.

Διαδρομή- ιστότοπος:  www.koinonikomerisma.gr  (η εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει)

Δικαιούχοι: Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, εμφανίζεται η πληροφορία  αν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι. Εάν

τα κριτήρια ικανοποιούνται, εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι μη εκπλήρωσης των κριτηρίων.

Κριτήρια: Υπάρχουν εισοδηματικά και  Περιουσιακά κριτήρια, κριτήριο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και ειδικές διατάξεις για το  χρόνο  ανεργίας των ανέργων και του τρέχοντος έτους.

Δικαιούμενο ποσό – παροχές:  Μέχρι 650,00 (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού)

Κοινωνικό  Μέρισμα

Σύνθεση νοικοκυριού

Εισόδημα Μέρισμα
Μονοπρόσωπο 0-5.000 450
5.000-7.000 350
7.000-9.000 250
2 ενήλικα μέλη 0-7.500 675
7.500-10.500 525
10.5000-13.500 375
2 ενήλικα και 1 ανήλικο 0-8.750 787,5
8.750-12.250 612,5
12.250-15.750 437,5
3 ενήλικα  ή  2 ενήλικα και 2 ανήλικα 0-10.000 900
10.000-14.000 700
14.000-18.000 500
3 ενήλικα  και 1 ανήλικο  ή  2 ενήλικα και 3 ανήλικα 0-11.250 1.012,5
11.250-15.750 787,50
15.750-20.250 562,50
4 ενήλικα  ή  2 ενήλικα και 4 ανήλικα 0-12.500 1.125
12.500-17.500 875
17.500-22.500 625
5 και άνω ενήλικα  ή  2 ενήλικα και 6 και άνω  ανήλικα 0-15.000 1.350
15.000-21.000 1.050
21.000-27.000 750

Σημείωση:  Για  το έτος   2018, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν τα κλιμάκια!!. Αναμένεται η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.

Δικαιολογητικά: Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός του κινητού, το e-mail και το ΙBAN.

Φιλοξενούμενοι: Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να αιτηθούν επίδομα. μπορεί να γίνει, αν αιτηθεί για το κοινωνικό μέρισμα,  είτε ο πατέρας  είτε η μητέρα και να τον συμπεριλάβουν στην αίτηση ως φιλοξενούμενο μέλος. Φέτος στη δήλωση Ε1 έγινε ειδική ρύθμιση και οι φιλοξενούντες αποδέχονταν ή όχι τους φιλοξενούμενους.

Προθεσμίες: θα ανακοινωθούν. Η  πλατφόρμα είχε ανοίξει πέρσι στις 26/11/2017 και έκλεισε στις 12/12/17.

Λοιπά: Σε δικαιούχους άνω των 70 που  λαμβάνουν  σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, δεν ήταν  απαραίτητη η υποβολή αίτησης. Εφόσον πληρούνται   τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλονταν  αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λάμβαναν  τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό  έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxis-net, για την επεξεργασία των δεδομένων . Είναι σαφέστατα το επίδομα με τους περισσότερους δικαιούχους.

Βασικές  ερωτήσεις: 1.Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος φαίνεται στην τελευταία φορολογική δήλωση φιλοξενούμενος, ενώ το τρέχον διάστημα μένει σε δικό του σπίτι ή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία; Μπορεί να κάνει αίτηση μόνος του;

Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να αιτηθούν, εφόσον έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από άλλον φορολογούμενο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2017, ακόμα και εάν τώρα το 2018 δεν διαμένουν στο νοικοκυριό που είχαν δηλώσει.

  1. Παντρεύτηκα το 2018, αλλά έμενα μόνος το 2017. Μπορώ να κάνω αίτηση μαζί με τον/την σύζυγο;

Δεν μπορεί να γίνει κοινή αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα, αφού η αίτηση απεικονίζει την εικόνα του φορολογούμενου, σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4) Κοινωνικό  Οικιακό  Τιμολόγιο  ΔΕΗ  –  ΚΟΤ Α΄.

Εισαγωγή: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Γενικά: Για αιτήσεις Κ.Ο.Τ.-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α.

Διαδρομή- ιστότοπος: (https://www.idika.gr/kot/), Επιλέγουμε για ποιο Κ.Ο.Τ. θέλουμε  να κάνουμε  αίτηση,  ΚΟΤ Α΄ ή ΚΟΤ Β΄΄ .

Δικαιούχοι ΚΟΤ Α΄: Όσοι πληρούν τα κριτήρια για το ΚΕΑ.

Νοικοκυριό

Σύνθεση

ΚΟΤ Α΄

Εισόδημα

μέχρι

Ακίνητη περιουσία μέχρι

(Αξία ΕΝΦΙΑ)

Κατανάλωση ρεύματος  μέχρι kwh (4μήνες) Τεκμήρια
1 άτομο 1.200 90.000 1.400  

 

Από ΕΙΧ μέχρι ποσού

6.000,00

2 άτομα 1.800 105.000 1.600
2 ενήλ+1ανήλ 2.100 120.000 1.700
3 ενήλικες 2.400 120.000 1.800
2 ενήλ+2ανήλ 2.400 135.00 1.800
3 ενήλ+1ανήλ 2.700 135.000 1.900
2 ενήλ+3ανήλ 2.700 150.000 1.900
4 ενήλ 3.000 135.000 2.000
2 ενήλ+4 ανήλ 3.000 150.000 2.000
7 άτομα 150.000 2.000

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.
Κριτήρια: Ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, και υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά  και περιουσίας. Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής…».

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ, και η  αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Ο αριθμός της παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι δηλωμένος σε έναν από τους συζύγους. Εάν όχι, πρώτα η αλλαγή και μετά η αίτηση.
Δικαιούμενο ποσό – παροχές: Η παρεχόμενη έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) είναι 75 ευρώ/MWh και υπάρχει απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ) ή ή 0,075 €/kwh.

Προθεσμίες: Μέχρι 30/11/2018. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται στην εφαρμογή θα  δέχεται αιτήσεις και μετά την 30/11/2018. ( η εφαρμογή ΚΟΤ Α΄ για το 2017 είχε ανοίξει  στις 15/2/2018).

Απόφαση : ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/2018

Προϋποθέσεις  επί πλέον: Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Για Κ.Ο.Τ.-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, γιατί έχει δοθεί στο Κ.Ε.Α.

Σε απόρριψη: Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Πληροφορίες:  Για πληροφορίες: 213 2168391 (αστική χρέωση, ώρες γραφείου).

Λοιπά: Η εφαρμογή άνοιξε από 9/8/2018 και με ποσά τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης 1/1/17-31/12/2017.  Η υποβληθείσα αίτηση που απορρίφτηκε  μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα, όπως μπορεί να τροποποιηθεί και η εγκεκριμένη! Κατά την οριστική υποβολή, εάν πληρούμαι  τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για  τιμολόγηση με το  ΚΟΤ που αιτηθήκαμε. Στην  αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

5) Κοινωνικό  Οικιακό  Τιμολόγιο  ΔΕΗ  –  ΚΟΤ Β΄

Εισαγωγή: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης του Κοινωνικού  Μερίσματος  (Κ.Μ.)

Γενικά: Για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ.-Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος 2017. Σημειώνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη και τυχόν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις,  εφόσον έχουν εκκαθαριστεί. Επίσης για τυχόν φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη, απαιτείται συναίνεση που δίνεται ηλεκτρονικά όπως γινόταν και με το Κοινωνικό Μέρισμα.

Διαδρομή- ιστότοπος: (https://www.idika.gr/kot/), Επιλέγουμε για ποιο Κ.Ο.Τ. θέλουμε  να κάνουμε  αίτηση,  ΚΟΤ Α΄ ή ΚΟΤ Β΄ .

Δικαιούχοι: Όσοι πληρούν τα κριτήρια για το Κοινωνικό Μέρισμα.

Νοικοκυριό

Σύνθεση

ΚΟΤ Β΄

Εισόδημα

μέχρι

Κατανάλωση ρεύματος  μέχρι kwh (4μήνες) Ακίνητη περιουσία μέχρι

(αξία ΕΝΦΙΑ)

1 άτομο 9.000 1.400 120.000
2 άτομα 13.500 1.600 135.000
2 ενήλ+1ανήλ 15.750 1.700 150.000
3 ενήλικες 18.000 1.800 120.000
2 ενήλ+2ανήλ 18.000 1.800 165.000
3 ενήλ+1ανήλ 24.750 1.900 165.000
2 ενήλ+3ανήλ 24.750 1.900 180.000
4 ενηλ 27.000 2.000 165.000
2 ενήλ+4 ανήλ 27.000 2.100 180.000
7 άτομα 2.200 180.000

Σημείωση: Το πλαφόν της αξίας της ακίνητης περιουσίας για ΚΟΤ Β΄ είναι 180.000 και όχι 150.000 που είναι για ΚΕΑ και για  ΚΟΤ Α΄.

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, έως το ποσό των
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε   χιλιάδες (15.000).

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kwh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kwh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kwh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.
Κριτήρια: Ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, και υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά, περιουσίας, καθώς και  όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης. Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής…». Ο αριθμός της παροχής της ΔΕΗ απαιτείται να είναι δηλωμένος σε έναν από τους συζύγους. Εάν όχι, πρώτα η αλλαγή και μετά η αίτηση.

Δικαιούμενο ποσό – παροχές: Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%  ή 0,045 €/kwh.

Προθεσμίες: Μέχρι 30/11/2018. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα. ( η εφαρμογή ΚΟΤ Β΄ για το 2017  είχε ανοίξει   στις 17/2/2018).

Απόφαση : Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017

Προϋποθέσεις  επί πλέον: Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος πρέπει να είναι στο όνομά του αιτούντος ή της συζύγου του/της. Για αιτήσεις Κ.Ο.Τ.-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό  έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε.

Σε απόρριψη: Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Πληροφορίες:  Για πληροφορίες: 213 2168391 (αστική χρέωση, ώρες γραφείου).

Λοιπά: Η εφαρμογή ήδη άνοιξε από 9/8/2018 και με ποσά τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης 1/1/17-31/12/2017. Η υποβληθείσα αίτηση που απορρίφτηκε  μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα, όπως μπορεί να τροποποιηθεί και η εγκεκριμένη! Κατά την οριστική υποβολή, εάν πληρούμαι  τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για  τιμολόγηση με το  ΚΟΤ που αιτηθήκαμε. Στην  αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

6) Επίδομα  Θέρμανσης

Εισαγωγή: Επίδομα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα.

Γενικά: Αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Διαδρομή- ιστότοπος: https://www.aade.gr/polites/epidomata/epidoma-petrelaioy-thermanses

Στην οθόνη συμπληρώνονται οι κωδικοί πρόσβασης που διαθέτετε για τη χρήση του TAXISnet.

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα  να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. σας και τον Αριθμό Ειδοποίησης ενός από τα πέντε (5) τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεων προσδιορισμού φόρου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δικαιούχοι: όσοι πληρούν τα κριτήρια και αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης. Θεσπίζονται περισσότερα αυστηρά κριτήρια για να μειωθούν οι δικαιούχοι.

Κριτήρια: Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά, περιουσίας, και το ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με το αν νομός είναι πεδινός, ημιορεινός,  ορεινός και ανάλογα με τα τμ της κατοικίας.

Θέρμανση Κριτήρια  
Νοικοκυριό Εισόδημα

μέχρι

Ακίνητη περιουσία μέχρι Ανώτατη

Συνολική κατανάλωση

Άγαμος 12.000 100.000 1.200lit/ 150,00
Έγγαμος 20.000 200.00 1.500lit/ 187,50
Έγγαμος με 1 τέκνο 22.000 200.000
Έγγαμος με 2 τέκνο 24.000 200.000
Έγγαμος με 3 τέκνο κλπ 26.000 200.000

Δικαιούμενο ποσό – παροχές: κλιμακώνεται ανάλογα με την περιοχή – νομό. (γεωγραφική ζώνη). Η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα υπάγονται στην Β΄ ζώνη και  η Φθιώτιδα στη Γ΄. Διαμορφώθηκε για πέρσι  στα 12,5 λεπτά ανά λίτρο και αντιστοιχούν 15lit/τμ.

Προθεσμίες: περίοδος αγοράς από 15/10/2018 – 30/4/2019. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής αίτησης είναι μέχρι 31/5/2019. Η e-platforma για τη περίοδο 2017-18 άνοιξε στις 29/12/17.

Λοιπά: Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η, (πρέπει ο αριθμός να είναι ο ίδιος με τον αριθμό που αναγράφτηκε στην ΑΛΠ που εξέδωσε το πρατήριο),  Τα τμ της κατοικίας, Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία, Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη, Συμπληρώνω τον IBAN  του λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα. Όταν υπάρχουν λάθη συμπλήρωσης της φόρμας, εμφανίζονται σχετικά μηνύματα και κοκκινίζουν τα πεδία που απαιτούν διόρθωση ή συμπλήρωση. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αίτησης αν εγκρίνεται και το ποσό του επιδόματος   ή αν απορρίπτεται και εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό  υποβολής.

Δόσεις. Η πρώτη δόση του επιδόματος χορηγήθηκε πέρσι τον Ιανουάριο του 2018 και η δεύτερη τον Ιούνιο του 2018 και ήταν <<κουτσουρεμένες>>. Φέτος μπορεί να εκδοθεί νέα απόφαση που ενδεχομένως  να διαφοροποιηθεί  σε κάποια από τα ανωτέρω  δεδομένα.

7) Φοιτητικό   Επίδομα (για το ενοίκιο)

Εισαγωγή: Επίδομα που εισπράττει ο γονιός  ή ο φοιτητής.

Γενικά: Βοήθεια στα έξοδα ενοικίου της διαμονής του φοιτητή στην πόλη που φοιτά..

Διαδρομή- ιστότοπος: https://stegastiko.minedu.gov.gr/.

Δικαιούχοι: όσοι πληρούν τα κριτήρια. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λπ.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Κριτήρια: υπάρχουν κριτήρια ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον το ήμισυ των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000€, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για παράδειγμα, η οικογένεια ενός φοιτητή που έχει ένα ανήλικο παιδί, έχει ως όριο τα 33.000€. δεν υπολογίζονται στο εισόδημα:: ) ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση λόγω απόλυσης), (β) τίμημα πώλησης ακινήτου, ) καθώς και αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Σημειώνεται ότι από 1/1/2014 καταργήθηκε η αντικειμενική μέθοδος  και άρα οι αγροτικές επιδοτήσεις  υπολογίζονται πλέον στο συνολικό εισόδημα.

Σύνθεση νοικοκυριού Εισόδημα μέχρι
Με 1 τέκνο 30.000
Με 2 τέκνα 33.000
Με 3 τέκνα 36.000
Με 4 τέκνα 39.000

Δικαιούμενο ποσό – παροχές: 1.000,00€

Προθεσμίες:  Για το έτος 2018 δέχονταν αιτήσεις από  4 Ιουνίου και παρέμεινε  ενεργή έως τις 3 Ιουλίου. Υποβλήθηκαν 43.000 αιτήσεις. Επίσης δόθηκε και  δεύτερη ευκαιρία για ακόμη 5 ημέρες για αιτήσεις, από  27 Ιουλίου και παρέμεινε  ενεργή έως τις 31 Ιουλίου.

Λοιπά.  Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

8) Επίδομα  Στέγασης –Ενοικίου.

Εισαγωγή: Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Γενικά: O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5).
Διαδρομή- ιστότοπος: Ακόμη δεν άνοιξε η πύλη.

Δικαιούχοι: Το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Κριτήρια: Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά, ακίνητης και κινητής περιουσίας. Να διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή να επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, – δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5).

Στέγασης Κριτήρια Ποσό

Επιδόματος

Στέγασης

Νοικοκυριό Εισόδημα

μέχρι

Ακίνητη περιουσία μέχρι Καταθέσεις

μέχρι

Τεκμήρια
1 άτομο 8.000 120.000 8.000 Φόρος πολυτελείας, οικιακοί βοηθοί, δίδακτρα >1.500  κλπ 70
2 άτομα 12.000 135.000 12.000 105
3 άτομα 16.000 150.000 16.000 140
4 άτομα 20.000 165.000 20.000 175
5 άτομα και άνω 24.000 180.000 24.000 210

Δικαιούμενο ποσό – παροχές:  Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα.
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.
Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Προθεσμίες: θα ανακοινωθούν αργότερα.

Απόφαση: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό των  όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018 Επίδομα Στέγασης – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος.

Λοιπά. Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1n ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

9) Επιδόματα  Κοινωνικής Πρόνοιας και του  ΟΑΕΔ

α) Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας: 1.Χορήγηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών, 2. Χορήγηση διατροφικού επιδόματος μεταμοσχευμένων νεφροπαθών, 3. Επίδομα ενίσχυσης κωφαλάλων ατόμων, 4. Επίδομα για απροστάτευτα  παιδιά, 5.  Επίδομα παρα -τετραπληγίας ασφαλισμένων  του δημοσίου, 6. Επίδομα χανσενικών, 7. Επίδομα βαριάς αναπηρίας, 8. Επίδομα τυφλών, 9. Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης, 10. Επίδομα για ομογενείς πρόσφυγες, 11. Επίδομα καυσίμων, 12. Επίδομα μεσογειακής αναιμίας – αιμολυτικής αναιμίας – αιμοροφιλίας – AIDS. 13. Επίδομα παρά- τετραπληγίας ανασφάλιστων, 14. Επίδομα στεγαστικής συνδρομής, 15. Επίδομα σπαστικής εγκεφαλοπάθειας.

Επίσης μετά από αιτήσεις στην Πρόνοια και την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών  έχουμε και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Σίτιση κλπ.

β) Επιδόματα ΟΑΕΔ: 1. Επίδομα ανεργίας, 2. Επίδομα επίσχεσης εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης, 3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης λόγω ανεργίας, 4. Επίδομα σε νέους από 20-29 Ετών, 5. Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του Εργοδότη, 6. Επίδομα  Διαθεσιμότητας, 7. Ειδικό Βοήθημα μετά  από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, 8. Επιδότηση  νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ), 9. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, 10. Συμπληρωματικές παροχές Μητρότητας, 11. Ειδικό εποχικό Επίδομα.

Εφαρμογές

  1.  Ο Ιωάννης Ιωάννου, κάτοικος Παλαιομύλου Φαρσάλων,  έχει  το έτος 2017 συνολικό εισόδημα 12.000, τεκμήρια 8.600,00,  με 3 ανήλικα παιδιά, από τα οποία το ένα  σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διαμένει σε ιδιόκτητη οικία 102τμ και πληρώνει δόσεις δανείου 3.000 κάθε χρόνο και έχει τραπεζικές καταθέσεις 1.900,00. Έχει αξία ακίνητης περιουσίας βάσει ΕΝΦΙΑ 135.000€ και αγόρασε πετρέλαιο θέρμανσης 1.500λιτ..

Τι επιδόματα γενικά  δικαιούται; Θα μπορούσε να υποβάλλει αιτήσεις για:

1.Επίδομα τέκνων,  Α21 ποσό 3.360,00,  2.  Κοινωνικό μέρισμα=  787,50,   3. ΚΟΤ Β=  1900χ0,045=85,50 (ανά τετράμηνο),  4. Φοιτητικό επίδομα=1.000,00,   5. Επίδομα Στέγασης=210χ12=2.520,00,  6. Επίδομα  θέρμανσης= 102χ15χ12,5=187,50 (πλαφόν), συνολική ωφέλεια ήτοι:  7.940,50€. (Δεν θα μπορούσε  να είναι δικαιούχος του ΚΕΑ και του  ΚΟΤ Α΄)

2. Ο Γεώργιος Γεωργίου κάτοικος Σκοτούσας  Φαρσάλων,  έχει  το έτος 2017 συνολικό εισόδημα 2100, άνεργος όπως  και η σύζυγος άνεργη από 3/8/18, τεκμήρια 6.000,00,  με  δυο (2) ανήλικα παιδιά, από τα οποία το ένα  σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονική. Διαμένει σε ιδιόκτητη οικία 70τμ και πληρώνει 300 ευρώ ενοίκιο κάθε μήνα,  και έχει τραπεζικές καταθέσεις 2.000,00. Έχει αξία ακίνητης περιουσίας βάσει ΕΝΦΙΑ 80.000€ και αγόρασε πετρέλαιο θέρμανσης 1.000λιτ..

Τι επιδόματα γενικά  δικαιούται; Θα μπορούσε να υποβάλλει αιτήσεις για:

1.Επίδομα τέκνων,  Α21 ποσό 1.680,002.  ΚΕΑ= 400χ12=4.800,   3. ΚΟΤ Α=1.800χ0,075=135 (ανά τετράμηνο),  4. Φοιτητικό επίδομα=1.000,00,   5. Επίδομα Στέγασης=175χ12=2.100,  6. Επίδομα  θέρμανσης= 70χ15χ12,5=131,25,  συνολική ωφέλεια ήτοι:  9.846,25€. (Δεν θα μπορούσε  να είναι δικαιούχος του  Κοινωνικού Μερίσματος  και  του ΚΟΤ Β΄).

Είναι δύσκολο σε λίγες γραμμές να συγκεντρωθούν  όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες για την πληθώρα των επιδομάτων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερη και εξειδικευμένη γνώση,  μπορεί να επισκέπτεται  τις ιστοσελίδες των επιδομάτων, όπου υπάρχουν όλα τα βήματα, όπως  να διαβάσει  τις συχνές  ερωτήσεις/απαντήσεις που είναι αναρτημένες ή να επισκεφτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης, ΚΕΠ  κλπ ή ακόμη  να τηλεφωνήσει ή με email  στα Help Desk των ιστοσελίδων.

*Ο παρών χρηστικός οδηγός επιδομάτων συντάχθηκε από συνεργάτη του ifarsala.gr με την ονομασία Eumilos.