Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΕΟ Φαρσάλων – Βόλου λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης και σήμανσης

Ξεκινούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Τρίτη (12/06/18) στην ΠΕΟ Φαρσάλων – Βόλου, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης και σήμανσης από ανάδοχο εταιρεία του έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου

(α) Από την Περιφερειακή οδό της πόλης των Φαρσάλων μέχρι και τα όρια της Π.Ε. Λάρισας (23ο χλμ), εκτός του τμήματος μήκους 3χλμ, από τη διασταύρωση προς τον οικισμό της Νεράιδας (15ο χλμ) έως τον Παλαιόμυλο και την εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης και σήμανσης.

(β) Στην παράκαμψη της Π.Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου (διασταύρωση προς Βασιλικά Πολυδάμειο με στροφή προς Πολυδάμειο – Παλαιός Σιδ. Σταθμός Ρηγαίου στη διασταύρωση προς Ασπρόγεια – Ερέτρια – Άγιος Χαράλαμπος).

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από την ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Διευθ. Τεχνικής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας. υποχρεούται καθ’όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.