ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ :Προτεινόμενη άσκηση Πανελληνίων στο μάθημα ΑΟΘ

Στην αγορά ενός προϊόντος οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Έστω ότι το αρχικό σημείο ισορροπίας είναι Po = 10 και η ποσότητα ισορροπίας  είναι Qο=60. Μια μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών μεταβάλλει το σημείο ισορροπίας σε Pο΄= 5και  Qο΄ = 80.

1. Να γίνει διάγραμμα και να εξηγήσετε την οποιαδήποτε μετατόπιση καμπύλης.

2. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης του αγαθού.

3. Αν στην τελική τιμή ισορροπίας Po΄= 5 δημιουργείται έλλειμμα 25 μονάδων, να βρεθεί η αρχική συνάρτηση προσφοράς.

4. Έστω ότι η P = 5 επιβάλλεται από το κράτος ως ανώτατη τιμή πώλησης . Να βρεθεί η τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν την προσφερόμενη ποσότητα των παραγωγών στην τιμή παρέμβασης.

5. Να υπολογιστεί το πιθανό καπέλο που θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

6. Να βρεθεί και να αιτιολογηθεί η μεταβολή των εσόδων των παραγωγών από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ