Προτεινόμενη άσκηση στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Δίνεται η συνάρτηση , x > 0

Γ1.Να μελετηθεί η συνάρτηση ως προς την μονοτονία, τα ακρότατα και την κυριότητα της.

Γ2. Να βρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης και να υπολογιστεί το όριο

                                       

Γ3. Να βρεθεί η εφαπτομένη (ε) της γραφικής παράστασης της στο σημείο και να αποδείξετε ότι θα ισχύει >

Γ4. Να βρεθεί το εμβαδό που περικλείεται ανάμεσα στην γραφική παράσταση της , τον άξονα των χ και τις κατακόρυφες ευθείες και .

Γ5. Έστω οι πραγματικοί αριθμοί α, β, όπου ισχύει  1 < α < β. Να αποδείξετε ότι

                                         >

Εκδόσεις Κανδύλας

Επιμέλεια υλικού:Ευάγγελος Αντωνόπουλος – Χρήστος Αλεξανδρής – Χρήστος Κατσιαούνης –  Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ