Προτεινόμενη άσκηση πανελληνίων στο μάθημα ΑΟΘ

Δίνεται ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας

 

Χ

Ψ

ΚΕx

ΚΕy

Α

0

 

 

 

 

 

α

0,5

Β

210

β

 

 

 

 

1

γ

Γ

δ

125

 

 

 

 

 

0,4

ε

Δ

ζ

157

 

 

 

 

 

η

5

Ε

θ

 

 

 

 

α) Να συμπληρωθεί ο πίνακας

β) Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Γ. Ποια ποσότητα πρέπει να θυσιαστεί για την παραγωγή 36 επιπλέον μονάδων του αγαθού Ψ;

γ) Έστω ο συνδυασμός παραγωγής Z (210,65). Να εξεταστεί τι συνδυασμός είναι και να σχολιάσετε τι συμβαίνει στην οικονομία όσον αφορά τους παραγωγικούς της συντελεστές.

δ) Να εξηγήσετε ποια θα είναι η επίπτωση στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας αν μειωθεί η ανεργία κατά 10%.

Επιμέλεια υλικού: Λεμονιά Γεωργούδη – Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ