Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων στην ανάπτυξη εφαρμογών

Ένα κατάστημα εποχιακών ειδών πουλάει για την περίοδο των Χριστουγέννων στολίδια και λαμπάκια για το δέντρο. Τα ράφια του μαγαζιού χωράνε μέχρι 1000 στολίδια και λαμπάκια μαζί.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

1. Να διαβάζει την ποσότητα των λαμπακίων και των στολιδιών που υπάρχουν αρχικά στο μαγαζί μέχρι να δοθεί έγκυρη τιμή ώστε η ποσότητα των λαμπακίων να είναι μέχρι και 400 και η ποσότητα των στολιδιών μέχρι και 600.

Για κάθε άτομο που εισέρχεται στο μαγαζί :

2. Να διαβάζει τον τύπο του, «Ε» για έμπορο που προμηθεύει το μαγαζί και «Κ» για καταναλωτή που προμηθεύεται από το μαγαζί προϊόντα.

3. – Αν το άτομο που εισέρχεται στο μαγαζί είναι Έμπορος, να γεμίζει τα ράφια του μαγαζιού μέχρι την πλήρωσή τους. Υποθέτουμε πως ο έμπορος γεμίζει μεαποδεκτό αριθμό και από τα 2 είδη προϊόντων τα ράφια του μαγαζιού.

– Αν το άτομο είναι Καταναλωτής τότε να διαβάζει την ποσότητα λαμπακίων και στολιδιών την οποία θέλει να προμηθευτεί και αν υπάρχει επάρκεια στο μαγαζί και από τα 2 είδη τότε να εξυπηρετείται. Διαφορετικά ο καταναλωτής να μην εξυπηρετείται.

4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν αδειάσουν τα ράφια ή όταν δεν εξυπηρετηθούν 5 διαδοχικοί καταναλωτές.

Στο τέλος το πρόγραμμα να εμφανίζει:

5. Τη μέση ποσότητα από λαμπάκια και τη μέση ποσότητα από στολίδια ανά καταναλωτή που εξυπηρετήθηκε.

6. Τη συνολική ποσότητα (αριθμός τεμαχίων) από λαμπάκια και στολίδια που οι έμποροι εφοδίασαν το κατάστημα.

7. Το ποσό λαμπακίων και στολιδιών που αγόρασε από το μαγαζί ο πιο καλός πελάτης, δεδομένου ότι κάθε λαμπάκι κοστίζει 3.0 ευρώ και κάθε στολίδι κοστίζει 55 λεπτά.

Σημείωση: Στο μαγαζί προσέρχεται ένας τουλάχιστον πελάτης – καταναλωτής που εξυπηρετείται.

Eπιμέλεια Υλικού: Καραμητράκη Σταυρούλα – Φροντιστήριο Πρότυπο