Φωτογραφίες της ημέρας – Θεσσαλονίκη

Οι φωτογραφίες της ημέρας ανήκουν στον Δημήτρη Χρόνη

Τοποθεσία, Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ