Φωτογραφίες της ημέρας-Λίμνη Πλαστήρα

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Δημήτρη Χρόνη

Τοποθεσία Λίμνη Πλαστήρα

 

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΧΡΟΝΗΣ Δ (2)

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΧΡΟΝΗΣ Δ (3)

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΧΡΟΝΗΣ Δ (1)

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΧΡΟΝΗΣ Δ (4)