Η Χρησιμότητα των ξένων γλωσσών

Στη χώρα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα παιδιά μαθαίνουν με γοργό ρυθμό ξένες γλώσσες,έτσι που σήμερα να έρχονται πρώτα σε γλωσσομάθεια στην Ευρώπη.Αυτό,πέρα από ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον,προσφέρει πιο διευρυμένους πνευματικούς ορίζοντες,ελεύθερη σκέψη και μια σφαιρική κοινωνική αντίληψη σε ό,τι αφορά σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο όχι στην τοπική αλλά στην οικουμενική του διάσταση.

Ακόμη,μελετώντας ξένες γλώσσες,μπαίνεις στον τρόπο σκέψης ενός άλλου λαού.Διότι η δομή του λόγου αποκαλύπτει και τη δομή της σκέψης.Και οι λέξεις,πέρα από φορείς νοημάτων,είναι και φορείς νοοτροπίας.Για παράδειγμα,η ελληνική λέξη «φιλότιμο» και η αγγλική « gentlemen»,εκφράζουν κάτι περισσότερο από ένα νόημα:το ήθος του λαού που τις χρησιμοποιεί.Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας φέρνει σε αμεσότερη επαφή με τη λογοτεχνία ενός λαού,χωρίς την παρέμβαση του μεταφραστή.Η άμεση επαφή με τη λογοτεχνία ενός ξένου λαού σημαίνει την είσοδο σε έναν άλλο πολιτισμό.Γνωρίζουμε άλλα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα,άλλες αρχές ζωής,άλλες κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις,άλλα αιτήματα και προβλήματα ζωής.Οι ξένοι λογότεχνες είναι οι καλύτεροι «ξεναγοί»της χώρας τους.Μας αποκαλύπτουν πτυχές που ενδέχεται να μην έχουμε αντιληφθεί σε μια βιαστική περιδιάβαση ή σε μια τουριστική επίσκεψη.Ένα «ταξίδι»στην Ισπανία του Θερβάντες προσφέρει περισσότερες γνώσεις για την ισπανική ψυχή παρά μια μικρή παραμονή στην Ισπανία,για λόγους ψυχαγωγικούς κυρίως.Η μελέτη λοιπόν της ξένης γλώσσας και της ξένης λογοτεχνίας αποκαλύπτει πτυχές που δύσκολα ανακαλύπτει κανείς και μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη οργάνωση σκέψης μειώνοντας τον πιθανά μονοδιάστατο τρόπο σκέψης μας.Και κάτι πολύ βασικό.Όσο πιο βαθιά μελετάμε την ξένη λογοτεχνία,τόσο πιο πολύ διαπιστώνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι της γης,παρά τις επιμέρους διαφορές,έχουν την ίδια αγωνία,την ίδια ευαισθησία πάνω στα μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα.Αυτό προάγει τη συναδέλφωση των λαών,τη συνάντηση των πολιτισμών…προάγει την ειρήνη…Διότι, όταν γνωρίζεις την κουλτούρα ενός λαού,είναι δύσκολο να τον μισήσεις και ακόμα πιο δύσκολο να τον πολεμήσεις…

Αγγελακοπούλου Ιουλία

Εκπαιδευτικός