Φωτογραφίες από το Μέτσοβο σήμερα Κυριακή

Φωτογραφία από τον Δημήτριο Χρόνη

Τοποθεσία: Μέτσοβο

Θέμα: Κυριακή στο Μέτσοβο

ΜΕΤΣΟΒΟ 291115 (1)

ΜΕΤΣΟΒΟ 291115 (2)