Φωτογραφία από τα Φάρσαλα σήμερα το πρωί

Τοποθεσία Φαρσαλα σήμερα το πρωί
info Διακρίνεται στο βάθος ο Κόζιακας και αμυδρά τα Mετέωρα

Την φωτογραφία μας την έστειλε ο Δημήτριος Χρόνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 281115