Η φωτογραφία της ημέρας από τα Φάρσαλα

Η φωτογραφίες της ημέρας από τον Δημήτριο Χρόνη

Θέμα: Τα Φάρσαλα το πρωί με ομίχλη

τοποθεσία Αγία Κυριακή

ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΟΜΙΧΛΗ

τοποθεσία: Χαιντάρια από Αγία Κυριακή

Χαιντάρια από Αγία Κυριακή