4 Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Αγαπητοί Αναγνώστες/στριες, σας καλωσορίζω στην στήλη Ασφαλιστικά & Αναπτυξιακά Νέα στην οποία θα μοιράζομαι μαζί σας Νέα και Τάσεις στην σύγχρονη ελληνική ασφαλιστική αγορά καθώς και Νέα σχετικά με Αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν ή θα τρέξουν για υφιστάμενες αλλά και νέες-υπό σύσταση επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ,LEADER,OAEΔ.

Σήμερα στην στήλη μας θα ενημερώσουμε για τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν προδημοσιευθεί, τα οποία θα προκυρηχτούν όπως όλα δείχνουν εντός του Νοεμβρίου 2015 και θα ξεκινήσουν για υποβολή προτάσεων από τον Δεκέμβριο 2015 έως και τον Μάρτιο 2016.

1. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας  και στήριξης της απασχόλησης. Θα προκυρηχθεί μέσω του ΟΑΕΔ με Π/Υ 60 εκατ.ευρώ και θα ωφελήσει 10.000 άτομα/επιχειρήσεις.Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες ,πρώην Άνεργους, οι οποίοι έκαναν έναρξη επαγγέλματος από 1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόληση μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο. Π/Υ Έργου θα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ  ανώτατο όριο και στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 δαπάνες επιχειρήσεων όπως Ενοίκιο,Πάγιοι Λογαριασμοί επιχείρησης,Ασφαλιστικές εισφορές και ένα ποσοστό επί του εξοπλισμού που αποκτήθηκε ή να επιδοτήσει 450 ευρώ μηνιαίως για την θέση εργασίας που δημιουργήθηκε με δέσμευση της επιχείρησης να την διατηρήσει για ένα ορισμένο διάστημα.

2. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει Π/Υ 50 εκατ.ευρώ και στόχο έχει να ενισχύσει 2.800 πτυχιούχους καθώς και μείωση της ανεργίας μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς καθεστώς μισθωτής εργασίας και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν ως ατομικές επιχειρήσεις.Π/Υ Έργου θα ανέρχεται από 5.000 ευρώ -25.000 ευρώ με επιδότηση δαπανών στο 100%.Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι επαγγελματικός εξοπλισμός,λειτουργικά κόστη (Ενοίκιο,Ασφαλιστικές εισφορές,Λογαριασμοί ΔΕΚΟ),Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης ατόμου),δαπάνες προβολής και δικτύωσης,αμοιβές τρίτων. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού.

3. Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας,το οποίο θα έχει Π/Υ 120 εκατ.ευρώ και στόχο έχει να ενισχύσει 2.500 νέες επιχειρήσεις οι οποίες εκτιμάται οτι θα φέρουν 4.500 νέες θέσεις εργασίας.Η δράση έχει στόχο στην ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων οι οποίες θα δίνουν έμφαση στην καινοτομία καθώς και στην δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας μέσω πρόσληψης ατόμου.Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών τα οποία κατά την υποβολή της πρότασης είτε είναι άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ είτε ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας. Στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα επιδοτούνται 100% με ανώτατο Π/Υ έργου 50.000 ευρώ. Οι ενισχυόμενες από το Πρόγραμμα δραστηριότητες θα αφορούν στους Τομείς: Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),Υγεία-Φάρμακα,Ενέργεια,Περιβάλλον, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Υλικά- Κατασκευές, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Επιλέξιμες δαπάνες: παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός .

4. Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού  Τουριστικών Μονάδων,το οποίο θα έχει Π/Υ 50 εκατ.ευρώ και εκτιμάται ότι θα ωφελήσει 600-700 μικρές και πολύ μικρές τουριστικές μονάδες.Π/Υ έργου θα είναι 30.000-300.000 ευρώ με επιδότηση επιλέξιμων δαπανών στο 50%.Η δράση θα απευθύνεται σε μικρές κ πολύ μικρές υφιστάμενες τουριστικές μονάδες οι οποίες θέλουν να εκσυγχρονιστούν καθώς και να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.Οι Επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν Εκσυγχρονισμό και Ποιοτική αναβάθμιση Κτιριακών και λοιπών υποδομών,Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας/νερού,δαπάνες εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες,μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού,αμοιβές συμβούλων,προβολή-προώθηση σε στοχευμένες αγορές.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνος Απ. Πανταζώνας

- Ο Κωνσταντίνος Πανταζώνας γεννήθηκε το 1981 στον Χολαργό Αττικής και μεγάλωσε στα Φάρσαλα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Greenwich στο Λονδίνο απ όπου αποφοίτησε το 2003 και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κίνγκστον,στο Λονδίνο επίσης. Έκανε την πρακτική του σε εταιρεία του Νοτιοδυτικού Λονδίνου και μετά τις σπουδές του εργάστηκε για κάποιους μήνες σε εταιρεία διαχείρισης εμπορικών κέντρων στο Λονδίνο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2005 διατελεί την στρατιωτική του θητεία και αμέσως μετά την λήξη της το 2006 ξεκινά να εργάζεται ως υπεύθυνος τμήματος διαμεσολάβησης επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων σε Συμβουλευτική επιχειρήσεων Αθηνακού Ομίλου. Από το φθινόπωρο του 2009 διατηρεί Γραφείο στο κέντρο των Φαρσάλων με Αντικείμενο την εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών προγραμμάτων για υφιστάμενες και νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ, LEADER, ΟΑΕΔ και την Ασφαλιστική δραστηριότητα στον τομέα των Γενικών Ασφαλειών και Ζωής.