Δύο προσλήψεις στην ΠΕΔ Θεσσαλίας

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωράει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Αναλυτικά, πρόκειται για μία θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και για μία θέση ΤΕ Πληροφορικής. Σε ότι αφορά τις παραπάνω θέσεις η διάρκεια σύμβασης είναι για 8 μήνες.