Δημαιρεσίες στο Δήμο Φαρσάλων για Πρόεδρο Δ.Σ. Οικονομική Επιτροπή, Ποιότητα Ζωής

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί – εκτός απροόπτου – η ειδική συνεδρίαση στο Δήμο Φαρσάλων, στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ως επικρατέστερος για την θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, από την πλειοψηφούσα παράταξη αναμένεται να προταθεί ξανά ο νυν Πρόεδρος κ. Κων/νος Δαμιανός, ο οποίος είχε μια καλή, παραγωγική και σοβαρή παρουσία στο πρώτο μισό της θητείας της τωρινής διοίκησης και φαίνεται ότι θα λάβει και την ψήφο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής, αναμένεται ότι θα συνεχίσουν ως έχουν, με την μοναδική ίσως διαφορά η αντικατάσταση του μέχρι πρότινος δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης κ. Γιάννης Τριάντης, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε πρόσφατα.

Αναμένεται η πρόσκληση από την πρώτη σε σταυρούς δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Φαρσάλων κ. Βαΐτσας Αρσενοπούλου, για τον ορισμό της ώρας και της τοποθεσίας της ειδικής συνεδρίασης.

 

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία - Γ.Γ.