Κόκκαλης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση υγειονομικών: Στήριξη με πολιτικές πρωτοβουλίες, όχι εφημεριακά

«Αν θέλει η κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη μεγάλη προσφορά του υγειονομικού κόσμου που εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εν μέσω πανδημίας, θα πρέπει να το κάνει με πολιτικές πρωτοβουλίες λύνοντας σοβαρά χρόνια προβλήματα και όχι με εφημεριακού χαρακτήρα μέτρα, όπως η καταβολή μισού μισθού εφάπαξ», σημειώνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά η δήλωση: «Η προτεινόμενη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του ΕΣΥ, έχει ως στόχο, σύμφωνα και με την αιτιολογική τα έκθεση, να ανταμείψει έμπρακτα με οικονομική στήριξη το ιατρικό και λοιπό προσωπικό νοσοκομείων και φορέων του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι πράγματι ανέλαβαν βάρος διαχείρισης πανδημίας και να οι οποίοι πράγματι διαρκώς και αδιαλείπτως θέτουν την ατομική και οικογενειακή τους υγεία σε κίνδυνο και αγωνία. 

Ο στόχος της τροπολογίας είναι θεμιτός και βρίσκει τον καθένα και την καθεμία σύμφωνους και υπέρμαχους. Πλην όμως η έμπρακτη στήριξη με εφάπαξ καταβολή του 1/2 του μηνιαίου βασικού μισθού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ανάλογη, ούτε εύλογη, ούτε ικανή, ώστε να ανταμείψει τον τιτάνιο αγώνα των ανθρώπων αυτών. 

Η έμπρακτη και ανάλογη στήριξη, θα πρέπει να συνίσταται σε πολιτικές πρωτοβουλίες, όχι πρόσκαιρες και εφήμερου χαρακτήρα, αλλά μακροπρόθεσμες, ισάξιες και αντάξιες της προσφοράς. Πολιτικές που αφορούν στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, στην ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό, στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά κλπ, ώστε πράγματι να δικαιούται η Κυβέρνηση να καυχάται για έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς των υγειονομικών υπαλλήλων».