Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 7:00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων με 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το κυριότερο θέμα της συνεδρίασης είναι η λήψη απόφασης για μίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Σκοτούσσας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Επίσης θα αποφασιστεί ακόμα η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (έκτη 6η) και η έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2021 (δέκατη 10η).

Αναλυτικά τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (έκτη 6η) (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2021 (δέκατη 10η) (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών).

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για λύση σύμβασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων λόγω παύσης του επαγγέλματος (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για μίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Σκοτούσσας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Εισηγητής : Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).