Αν. Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας η Β. Ζιάκα

Με απόφαση που υπογράφει η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δόκου,  ορίζεται ως αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας η Βασιλική Ζιάκα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.