Η διοίκηση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Φαρσάλων

Σε σώμα συγκροτήθηκε η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ στα Φάρσαλα. Η νέα σύνθεσή της έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης ΓιακοβήςΑΑ

Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αρζουμανίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρυσούλα Μανίκα – Γκόβαρη

Γραμματέας: Αντώνης Λούκουτος

Ταμίας: Αγορίτσα Ανδρέου – Σαμουρέλη

Υπ. εκλογικής ετοιμότητας: Χρυσούλα Μανίκα – Γκόβαρη

Υπ. στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας: Ιωάννης Αρζουμανίδης

Υπ. εργαζομένων ιδ. Τομέα: Κων/νος Ξυνογαλάς

Υπ. τοπ. Αυτοδιοίκησης: Αικατερίνη Χατζηαντωνίου – Μανταλιά

Υπ. Παραγωγικών φορέων αγροτικού: Δημήτρης Γεωργατζής

Υπ. Επιστημονικών φορέων: Δήμητρα – Τριανταφυλλιά Γιαννακού

Υπ οικ. πολιτικής και ισότητας των φύλων: Αγορίτσα Ανδρέου – Σαμουρέλη

Υπ. Εργ. Δημοσίου τομέα: Μιλτιάδης Αγγελακόπουλος

Υπ. Εθελοντικών δράσεων: Γεώργιος Λιάγγας