Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 με μεικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη της υπηρεσίας e:Presence, για τους συμβούλους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2021 (έβδομη 8η) (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών).

ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή  για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων χρήσης 2020 – 2021 (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας υπαίθριας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας «Δ. Κουκουφλής- Ε. Νταραγιάννη Ο.Ε.»  οδό Μ. Αντύπα & Ανωνύμου στα Φάρσαλα (Κοινότητα Φαρσάλων) (Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης περί μετατροπής ή μη του πληθυσμού οικισμών της περιοχής ευθύνης μας (Εισηγητής : Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας).

ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου μας στο Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) και προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα κ. Πολίτη Καλλιόπης για παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης επί της οδού Καναδά 18  (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη πρότασης ψηφίσματος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (Εισηγητής : Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).