Δεν είναι ο λογιστής υπεύθυνος για δήλωση ελέγχου νόσησης

Τον κίνδυνο προστίμων που ελλοχεύει για τις επιχειρήσεις με τη διαδικασία δήλωσης της υγειονομικής κατάστασης των εργαζομένων της στο ΕΡΓΑΝΗ αναδεικνύει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας, επισημαίνοντας πως αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο επιχειρηματίας και όχι ο οικονομολόγος, λογιστής ή άλλος σύμβουλος της επιχείρησης.

Όπως τονίζει ο κ. Ηλίας Κοτσιμπογεώργος «η διαδικασία δήλωσης υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων ανεμβολίαστων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 64232/15-10-2021, είναι μια διαδικασία που αφορά την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης. Είναι αυτονόητο ότι ο εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης, οικονομολόγος, λογιστής ή άλλος σύμβουλος της επιχείρησης είναι πολύ δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να γνωρίζει σε εβδομαδιαία βάση την υγειονομική κατάσταση όλων των εργαζομένων των επιχειρήσεων στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται σκόπιμο η δήλωση της υγειονομικής κατάστασης των εργαζομένων της επιχείρησης στην εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ να αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον επιχειρηματία ή άλλον αρμόδιο υπάλληλο, υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού κλπ.), δεδομένου ότι αυτοί είναι οι μόνοι που μπορούν να έχουν άμεση και προσωπική γνώση για την υγιειονομική κατάσταση του κάθε εργαζομένου στην επιχείρησή τους. Διαφορετική αντιμετώπιση ενέχει κινδύνους επιβολής προστίμων προς την επιχείρηση, τον εργοδότη και τους εργαζομένους της, που φτάνουν έως και 10.000ευρώ.

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας έχουμε δηλώσει ότι στηρίζουμε την προσπάθεια της Πολιτείας για επέκταση των εμβολιασμών στους πολίτες. Είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε κατά του κορονοϊού και επομένως στην επιστροφή της κανονικότητας της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Για αυτόν τον λόγο θεωρούμε απαραίτητο όπλο για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλους κλάδους πέραν του υγειονομικού, όπως αυτού της εστίασης, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, φυσικά όλων των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπου η διά ζώσης επαφή είναι υποχρεωτική και συχνή».