Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τον “Ιανό”

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δικαιολογητικών για  την καταβολή επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων (πλην των αγροτικών εκμεταλλεύσεων) από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020  στον Δήμο Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (θεομηνία  «Ιανός»).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης του Δήμου Φαρσάλων (Δημαρχείο Φαρσάλων Πατρόκλου 3, Φάρσαλα αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη τηλ. επικοινωνίας 24913 50133).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη με αριθμό πρωτ. :13304/27-09- 2021 ανακοίνωση του Δήμου Φαρσάλων.