Άνοιξε το παράρτημα της ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε. στον παλιό Σ. Σταθμό Φαρσάλων

Το παράρτημα της ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε. στον παλιό Σ. Σταθμό Φαρσάλων (πρώην Ένωση) έχει ανοίξει:

Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε:

–  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
– ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
– ΦΥΡΑΜΑΤΑ
– ΣΠΟΡΙΑ