Ετήσια τακτική γενική συνέλευση για τον σύλλογο Τριτέκνων επαρχίας Φαρσάλων

Ο Σύλλογος Τριτέκνων επαρχίας Φαρσάλων σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του, Καναδά 24 (Αίθουσα Εμπορικού Συλλόγου), στις 16 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  • Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020
  • Οικονομικός απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2020
  • Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού έτους 2020.