Το ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ θα προβεί σε καθαρισμούς στραγγιστικών τάφρων

Σε ανακοίνωση του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ αναφέρονται τα εξής:

“Ο ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ανακοινώνει στα μέλη του ότι θα προβεί σε καθαρισμούς στραγγιστικών τάφρων σε όλα τα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του.

Τα μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα να απευθυνθούν στους αντιπροσώπους του αγρ/ματός τους για καταγραφή.

Οι αντιπρόσωποι να ενημερώσουν τον Οργανισμό για τις στραγγιστικές τάφρους που χρήζουν καθαρισμού δίνοντας προτεραιότητα στις κεντρικές και σ’ αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα”.