Πληρώνονται το απόγευμα της Παρασκευής (17/9) 37.240 εργαζόμενοι του μηχανισμού “Συνεργασία”

Πληρώνονται τους μήνες Ιουλίου – Αυγούστου το απόγευμα της Παρασκευής (17/9) 37.240 εργαζόμενοι του μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε το ποσό των 8.082.763,31 ευρώ για 37.240 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τoν μήνα Ιούλιο 2021 (υπόλοιπα), προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους ενενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (91.791,28€) για συνολικά 475 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τoν μήνα Αύγουστο 2021, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (7.990.972,03€) για συνολικά 36.765 πληρωμές δικαιούχων.

Πηγή: karditsalive.net