Συμβολαιακή γεωργία για ελαιοκράμβη από Σούρλα – Τσομπανάκη

Η εταιρία Σούρλας – Τσομπανάκης αναλαμβάνει και φέτος συμβάσεις ελαιοκράμβης με γεωπονική υποστήριξη και τους ευνοϊκότερους όρους για τον παραγωγό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445.

Είμαστε στη διάθεσή σας!