Μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων για τη νέα σχολική χρονιά

Αγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀγαπημένα μου παιδιά,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας στὸ ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Εἶναι ἡ πρώτη σας μέρα στὸσχολεῖο μετὰ τὴν ξεκούραση καὶ τὴν ξενοια-σιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ.

Τὸ σχολεῖο εἶναι γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε γνώσεις, δυνατότητες πνευματικές, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰἀντιμετωπίζουμε τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς καὶ νὰπροοδεύου-με πνευματικὰ καὶ κοινωνικά.

Πράγματι, ζηλεύω τοὺς Δασκάλους καὶ τοὺςΚαθηγητές σας, διότι καθημε-ρινὰ σᾶς βλέπουν καὶ χαίρονται μὲ τὰ χαρούμενα πρόσωπά σας καὶ ἀντλοῦν δύ-ναμη καὶ ἐλπίδα ἀπὸ ἐσᾶς, ὅπως ζηλεύω καὶ σᾶς παιδιά μου, διότι καθημερινὰ μὲ ὁδηγοὺς τοὺς Δασκάλους καὶ τοὺς Καθηγητές σας διδάσκεσθε πολλὰ καὶ ὠφέλιμαπράγματα, μέσῳ τῶν μαθημάτων γιὰ νὰ μπορέσετε αὔριομὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μεγαλώνοντας νὰ ἀντιμετωπίσετετὴν ζωὴ καὶ νὰ εἶσθε χρήσιμοι στὴν κοινωνία.

Δυστυχῶς όμως λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦθὰ ὑπάρξουν θέματα, στὰ ὁποῖα πρῶτα ἡ ἐκπαιδευτικὴκοινότητα καὶ στὴ συνέχεια ὅλοι μας ὀφείλουμεσυντεταγμένα νὰ συνεργασθοῦμε, γιὰ νὰ ἀπομακρύνουμετὸν κίνδυνο ἀπὸ τὰ παιδιά μας καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Θέλω σήμερα στὶς εὐχὲς τῶν γονέων σας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ σᾶς ἀγα-ποῦν, νὰ προσθέσω καὶ τὶς δικές μου εὐχὲς καὶ προσευχές, ὥστε ὁ Θεός μας νὰ σᾶς δίνει ὑγεία, δύναμη, διάθεση γιὰ μάθηση, καλὴ καὶ ἁγιασμένηζωή, πρόοδο καὶ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἡ ἹερὰΜητρόπολή μας καὶ ἐγὼ προσωπικά, ὁ Ἐπίσκοπός σας, ἐνδιαφερόμαστε πραγματικὰ γιὰ ἐσᾶς καὶ ἐλπίζουμε σὲσᾶς.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!

Ὁ Μητροπολίτης σας