Αλλάζουν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ “ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ”

Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/21 αλλάζουν τα δρομολόγια ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ & ΛΑΡΙΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ.

Τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15
06:45 08:15
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45
11:00                        13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ.
12:00 15:15
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00