Αλλαγές στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από Φάρσαλα προς Βόλο – Τρίκαλα

Αλλάζουν τα δρομολόγια που διέρχονται από τα Φάρσαλα στην γραμμή των ΚΤΕΛ Βόλου – Τρικάλων από την Δευτέρα 13/09/2021.

Αναλυτικά έχουν ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα 07:20 -15:50 -19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -12:45 -16:15

Σάββατο – Κυριακή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα 11:50-15:50-19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -16:15 -20:15