ΑΕΝΟΛ A.E.: Παράταση για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. έλαβε την απόφαση της παράτασης της λήξης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή & του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.