Πρόεδρος ΕΛΓΑ προς Μάξιμο: Ευθύνες στον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Λάρισας για καθυστερήσεις αποζημιώσεων

«Οι υπηρεσίες του Υποκαταστήματος Λάρισας εμφάνισαναδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προώθηση του εκτιμητικού έργου και στην συγγραφή των πορισμάτων παρά την ανταπόκριση του ΕΛΓΑ σε όλα τα θέματα στήριξης τουμηχανισμού του Υποκαταστήματος -πρόσληψη 45 εποχικών γεωτεχνικών, τριπλασιασμός υπερωριών και αμοιβών εκτιμητικών τελών, έγκριση αμειβόμενης εργασίας σαββατοκύριακου. Τελικά η όποια καθυστέρησηκαταλογίζεται πρωτίστως στον εκεί προϊστάμενο και κατόπιν συστάσεως θα εξαντληθούν όλα τα διοικητικά μέτρα για τηνάμεση εκπλήρωση των υποχρεώσεών του». Τα παραπάνω τονίζει, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζοςσε απάντησή του -μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου- στον βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, για τις ζημιές από ανεμοθύελλα και χαλάζι που σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου 2021 σε αγροτικές καλλιέργειες της Λάρισας.

Στην απάντησή του, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ επισημαίνει ότι «οΕΛΓΑ για την έγκαιρη ολοκλήρωση των αποζημιώσεων πέρατου μονίμου γεωτεχνικού προσωπικού έχει στελεχώσει το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Λάρισας με επιπλέον γεωτεχνικόπροσωπικό, με 50 γεωτεχνικούς με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Το έργο των εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. Στην συνέχεια θακοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολήτων αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερουςπαραγωγούς.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις αποζημιώσεις μετά τηνολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων της συγκομιδής των προϊόντων και της οριστικοποίησής του πορίσματος και της επεξεργασίας των στοιχείων από τοαρχείο ΟΣΔΕ 2021 ακολουθεί η καταβολή τωναποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τηνΔΚ/Ε και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις πουαπορρέει από τη ΔΚ/Ε. Πρέπει δε να τονιστεί ότι πλέον οιαποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ ξεκινούντην ίδια χρονιά που προξενήθηκε η ζημιά και ολοκληρώνονται τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς μετά την ζημιά, όταν σε σύγκριση με το παρελθόν αυτές ολοκληρώνονταν στα τέλη του επόμενου έτους μετά τηνζημιά, δηλαδή ολοκληρωνόντουσαν κοντά στους 17 μήνες.

Επιπλέον, από το προαναφερόμενο αίτιο ζημιές είχαμε σεπάγιο κεφάλαιο, γεωργικές εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λπ.και για τις οποίες διενεργούνται καταγραφές από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ και οιενισχύσεις θα καταβληθούν μετά την έγκριση τουπρογράμματος από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι για τις ζημιές πουπροξενήθηκαν στις καλλιέργειες το 2021(όπως δενδρώδειςκαλλιέργειες, δημητριακών, ψυχανθή, κηπευτικά κ.λπ.) απότους παγετούς των περασμένων μηνών 2021 στην ευρύτερηπεριοχή της Π.Ε. Λάρισας διενεργήθηκαν οι απαραίτητεςεπισημάνσεις έγιναν συνολικά 546 αναγγελίες καιυποβλήθηκαν 11.826 δηλώσεις.

Η πολιτεία, όπως στην περίπτωση του Ιανού, έτσι και τώρα ενεργώντας στις καταστροφές που προξενήθηκαν στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις περιοχών της χώραςαπό τους συνεχόμενους παγετούς, κυρίως της Άνοιξης,έχοντας σαν γνώμονα ότι, κανένας παραγωγός που επλήγη από τον παγετό, δεν θα μείνει χωρίς αποζημίωση, καμία ελληνική αγροτική οικογένεια δεν θα μείνει απροστάτευτη,όλες οι ζημιές του παγετού θα καλυφθούν σύμφωνα με τηνελληνική και κοινοτική νομοθεσία, προχώρησε στις νομοθετικές ρυθμίσεις (ν. 4820/23/7/2021) με σκοπό τηνέγκαιρη διαδικασία όλων των περιπτώσεων καθώς και της ολοκλήρωσης των αποζημιώσεων.

Κατόπιν τούτων υπήρξε άμεση προκαταβολή πλέον του 40% των εκτιμηθεισών ζημιών από τον ΕΛΓΑ η οποία προκαταβολή ξεκίνησε πριν το πρώτο 15ημερο του Αυγούστου για διάφορες περιοχές της χώρας και θα συνεχιστεί μέχρι την 31Οκτωβρίου 2021.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 12 Αυγούστου, καταβλήθηκαν συνολικά προκαταβολές ύψους 36,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παγετό Άνοιξη 2021 στους δικαιούχους αγρότες διαφόρων περιοχών της χώρας (περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας) που επλήγησαν από τους προαναφερόμενους παγετούς.

Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφές ότι η ροή των πληρωμώνθα είναι συνεχής, και με την ολοκλήρωση της εκτίμησης τωνζημιών και των πορισμάτων ο ΕΛΓΑ άμεσα θα καταβάλει τις σχετικές προκαταβολές. Μάλιστα με σκοπό την επιτάχυνσητης διαδικασίας, της καταχώρησης των πορισμάτων και της καταβολής η Διοίκηση του ΕΛΓΑ, έχει ήδη διαθέσει στα κατάτόπους υποκαταστήματα έκτακτο προσωπικό, ενώ έχουν εγκριθεί και υπερωρίες για τους εργαζομένους σε αυτά. […]

Τέλος, επισημαίνεται πως η κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ θα συνεχίσουν το σχεδιασμό τους, ώστε να ολοκληρωθούν οιπροκαταβολές όπως προαναφέρθει μέχρι τις 31.10.2021 καιη συνολική καταβολή των αποζημιώσεων έως τις 31.12.2021. Το ποσό που θα καταβληθεί, εκτιμάται ότι θαξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια. Οι προκαταβολές που θα πραγματοποιηθούν θα γίνονται βάσει των εκτιμητικών στοιχείων του ΕΛΓΑ. Το σύνολο των αποζημιώσεων θακαταβληθεί σε όλους τους παραγωγούς αφού ολοκληρωθεί ηδιαδικασία των εκτιμήσεων».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση του προέδρου του ΕΛΓΑ, τονίζει ότι «θα πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια για να αποδοθούν το συντομότερο δίκαιες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις θεομηνίες αγρότες».

Συνημμένα αρχεία: