Επιτυχίες στο φροντιστήριο Αγγλικών Παπαγεωργίου Ζωή

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Φροντιστηρίου που απέκτησαν το πτυχίο

Proficiency του Michigan.

Ατόσογλου Αναστάσης
Μπεκρής Βάιος
Μπουραζάνας Παναγιώτης
Κατσιαβριά Ευαγγελία
Κοτοπούλη Ευαγγελία
Παπαδημητρίου Δήμητρα – Μαρία
Σόρκος Θωμάς
Στεργιοπούλου Γεωργία
Χαμορούσος Βησσαρίων
Χαμορούσου Σοφία
Ψαλλίδας Ηλίας

Lower του Michigan

Πουλαράκη Μαρία

Proficiency ESB

Σακελάρη Χαρίκλεια – Βάια
Σακελλαρίου Κωνσταντίνα
Στεργιοπούλου Γεωργία

Pre – Lower ESB

Δοδόλιας Βασίλης
Νταφόπουλος Βάιος
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα
Τέκου Ναταλία
Τσάρας Απόστολος