Κόκκαλης: «Η υποβάθμιση του ΕΣΥ, προθάλαμος της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου παραχώρησης της δημόσιας υγείας σε ιδιώτες»

Την άποψη πως «η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνιστά προθάλαμο της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου παραχώρησης της δημόσιας υγείας σε ιδιώτες» εκφράζει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Υγείας κ. Θανάση Πλεύρη.

Ο πρώην υφυπουργός ζητά στοιχεία για το ΠανεπιστημιακόΝοσοκομείο, το οποίο όπως έχει ανακοινωθεί από την πολιτικήηγεσία του υπουργείου, θα μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικούδικαίου. Παράλληλα, ρωτά αν υπάρχουν μελέτες και σχεδιασμός και με βάση ποια διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματικότητα και τηνσκοπιμότητα της μερικής έστω ιδιωτικοποίησης του Νοσοκομείου μεγνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών ωςπρος την πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές υγείας, έχουνπραγματοποιηθεί αυτές.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Το διάστημα πριν τηνεμφάνιση της πανδημικής κρίσης, στις αρχές του έτους 2020, λίγουςμόνο μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της Χώρας από την παρούσα Κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας είχε πραγματοποιήσειεπίσκεψη στα νοσοκομεία της Λάρισας και στην 5η ΥΠΕ. Τότε, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ είχε αποκαλύψει ευθέως την εντολή, που τουέδωσε ο Υπουργός Υγείας, ώστε να ξεκινήσει άμεσα τις διεργασίεςγια την μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Επεσήμανε μάλιστα ότι τοΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισας θα αποτελέσει το πρώτοΝοσοκομείο που θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σχέδιο μετατροπής τηςνομικής μορφής και σύμπραξής με τον Ιδιωτικό Τομέα.

Στην περίοδο της πανδημίας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπωςκαι όλα τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω τωνεργαζομένων τους, του ιατρικού, νοσηλευτικού κλπ προσωπικού, ανταπεξήλθαν με σκληρό και επώδυνο αγώνα στις ανάγκες τηςπανδημίας και παρείχαν στους πολίτες καθολικά ποιοτικές παροχέςυγείας, αναδεικνύοντας τον πολύτιμο ρόλο του Εθνικού ΣυστήματοςΥγείας στην κοινωνία. Αντιθέτως, στον αντίποδα βρέθηκαν οιιδιωτικές δομές, που δεν επέδειξαν ιδιαίτερη προθυμία στηναντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Κυβέρνηση πρόσφατα διά του Πρωθυπουργού της, κ. Μητσοτάκη, φαίνεται ότι δεν αντελήφθη τον πολύτιμο κοινωνικό ρόλο του ΕΣΥκαι όχι μόνο δεν εγκατέλειψε το σχέδιο για την μετατροπή τωνδημόσιων Νοσοκομείων σε Ιδιωτικά, αλλά επανέφερε το σχέδιοαυτό, που περιλαμβάνει την εκχώρηση κρίσιμων μονάδων τηςλειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εξάλλου η μη εγκατάλειψη του νεοφιλελέυθερου αυτού σχεδιασμού, που εμπορεύεται ακόμη και το κοινωνικό αγαθό της υγείας τωνπολιτών, δίνει την προφανή απάντηση στο ερώτημα γιατί η Κυβέρνηση, κώφευε στις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης και τωνσωματείων των νοσοκομείων, και δεν έπραξε τίποτα στην διάρκεια της πανδημίας, ώστε να ενισχύσει τις δημόσιες δομές υγείας μεεπιπλέον προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, με ενίσχυση τουιατρικού κλπ εξοπλισμού των νοσοκομείων, με αναβάθμιση τουιατρικού μισθολογίου και των αποδοχών των εργαζομένων του ΕΣΥ,αλλά αντιμετώπισε την πανδημική κρίση με πρόσκαιρες προσλήψειςπροσωπικού ορισμένου χρόνου.

Η εφαρμογή του σχεδίου σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι θα απολεστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του, θα μετατραπεί σε ΝΠΙΔ, θα διοικείται από μέλη ΔΕΠ τηςαντίστοιχης Ιατρικής Σχολής, θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, η οποία δεν θα συνδέεται με την κρατική χρηματοδότηση, θα έχει έσοδα πουδεν θα «επιστρέφουν» ως επένδυση στο ΕΣΥ, θα «αξιοποιεί» ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αμφισβητώντας στην πράξη τοκαθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, θα εκχωρεί υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία τουνοσοκομείου σε εργολαβικά συμφέροντα, θα εγκαταλείψειοποιοδήποτε πλάνο στελέχωσης με μόνιμες θέσεις, θα επιδεινώσεικαι θα συρρικνώσει τελικά την παρεχόμενη φροντίδα υγείας προςτους πολίτες, ειδικά σε μία περιοχή με αυξημένη οικονομική και κοινωνική επισφάλεια.

Η υποβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και δη τουΠανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι ήδη εμφανής, καθώςδιαπιστώνονται περιπτώσεις που ασθενείς διακομίζονται σε ιδιωτικέςδομές υγείας με περαιτέρω την συνέχιση της νοσηλεία τους, όπως επί παραδείγματι με καρδιολογικά περιστατικά που δεν παραπέμπονται στην καρδιολογική κλινική του ΠΓΝΛ, αλλά σε ιδιωτικές δομές.

Επειδή, αυτή η αντίληψη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τηνμεγάλη κοινωνική τομή της μεταπολίτευσης, που διώχνει ασθενείςκαι τους παραπέμπει σε ιδιωτικές δομές, στο όνομα της δήθενσύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι επιεικώςντροπιαστική, καθώς η σύμπραξη μάλλον θα έπρεπε να ονομάζεται προθάλαμος προς την ιδιωτική περίθαλψη.

Επειδή η αντίληψη αυτή που φέρνει η Κυβέρνηση μέσω των ΣΔΙΤστην υγεία φέρει αμιγώς νεοφιλελεύθερο πρόσημο, όλως ασύμβατομε τον κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΣΥ, οδηγώντας σε ανισότητες τωνπολιτών και σε αποκλεισμό αυτών από την καθολική πρόσβαση σεένα δημόσιο σύστημα υγείας που εγγυάται την ολοκληρωμένηυγειονομική περίθαλψη.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Σε ποια φάση βρίσκονται σήμερα οι διεργασίες για την μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας σε ΝομικόΠρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κατόπιν της εντολής που είχε δοθεί από τον Υπουργό Υγείας στον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ;

Υπάρχουν μελέτες και σχεδιασμός και με βάση ποια διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματικότητα και την σκοπιμότητα της μερικής έστω ιδιωτικοποίησης του Νοσοκομείου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών ως προς την πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί αυτές;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να διαπιστώσει σε ποιες και πόσες περιπτώσεις γίνεται αναιτιολόγητη διακομιδή ασθενών σε ιδιωτικές δομές και όχι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο;

Αιτούμαι να χορηγηθούν τα τυχόν έγγραφα που αφορούν την μελέτη και τον σχεδιασμό της μετατροπής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε ΝΠΙΔ και τα έγγραφα που προκύπτει ο αριθμός των ασθενών που έχουν διακομισθεί σε ιδιωτικές δομές και όχι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο;»