Κόκκαλης: «Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες επιβάλλεται από την αρχή της ισότητας»

Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Λαρισαίος πολιτικός, η μερική κατάργηση για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων εγείρει συνταγματικά ζητήματα καθώς έρχεται σε σύγκρουση με τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης αναφέρει: «Με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020 απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη Δ.Σ, πλην όμως η μοναδική κατηγορία πολιτών που υπόκειται στο εξής σε εισφορά αλληλεγγύης, είναι οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και οι συνταξιούχοι.

Όμως η διατήρηση της υποχρέωσης «εισφοράς αλληλεγγύης» μόνο στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρύνει την οικονομική τους θέση, επιπρόσθετα δημιουργεί και ζήτημα αντισυνταγματικότητας και ανισότητας μεταξύ των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και ωφελουμένων από την κατάργηση της εισφοράς καιτων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, για τους οποίους υφίσταται ακόμη αυτό το οικονομικό βάρος.

Δεδομένου ότι ο λόγος που επιβλήθηκε η εισφοράς αλληλεγγύης ήταν η ανάληψη των μνημονιακώνδεσμεύσεων, ενώ πλέον με την έξοδο της Ελλάδας από τις δεσμεύσεις των μνημονίων το 2018, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για την διατήρηση του ειδικού αυτού φόρου.

Για το λόγο αυτό καλούμε την Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο άμεσα να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης και από τους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, και επιπλέον να προβεί σε επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα που αφορά στο χρόνο από την κατάργηση στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέχρι και την κατάργηση για τους ιδίους, ώστε να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση.»