Αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές στην σχολική ηλικία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Διαταραχή της άρθρωσης είναι η αδυναμία ενός παιδιού να παράγει σωστά μεμονωμένους  σωστά κάποιους ήχους.  Κάποια από τα συνήθη λάθη είναι τα εξής:

Παράγει  το φώνημα /λ/ αντί για το /ρ/.

Π.χ. λέει λόδα αντί για ρόδα

Παράγει το φώνημα /ζ/ αντί για το /δ/.

Π.χ. ζίνω αντί για δίνω

Παράγει το /θ/ αντί για το /σ/.

Π.χ. θάκα αντί για σάκα

Συχνότερα παρουσιάζονται δυσκολίες στην σωστή άρθρωση των συριστικών (/σ/, /ζ/, /ξ/, /ψ/,  /τζ/, /τς/ ), των χειλικών (/β/, /δ/), των οδοντικών (/θ/, /φ/), του φωνήματος  /ρ/, καθώς και των συμπλεγμάτων τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Φωνολογική διαταραχή είναι όταν ένας ήχος παράγεται σωστά μεμονωμένος αλλά χρησιμοποιείται σε λάθος θέση σε μια λέξη.  Κάποια από τα συνήθη λάθη είναι τα εξής:

Απλοποιήσεις συλλαβών

Π.χ. πέλο αντί για καπέλο

Αναδιπλασιαμός συλλαβών

Π.χ. τίτι αντί για σπίτι

Παραλείψεις φωνημάτων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων

Π.χ. μαούλι αντί για μαρούλι, παθί αντί για σπαθί

Αντικατάσταση φωνημάτων

Π.χ. θάκος αντί για σάκος

Μετάθεση φωνημάτων

Π.χ. βλιβίο αντί για βιβλίο

ΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΑΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Προκειμένου να καταφέρουμε να προσδιορίσουμε την ηλικία όπου επιτρέπονται τα αρθρωτικά λάθη, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την ηλικία που κατακτιέται το καθένα.  Έτσι λοιπόν:

Στην ηλικία των 2.5-3 ετών παράγουν καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα /μ/, /π/, /τ/, /κ/, /μπ/, /γκ/ σε όλες τις θέσεις των λέξεων.
Στην ηλικία των 3-3.5 ετών παράγουν καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα /γ/, /χ/, /ντ/ σε όλες τις θέσεις των λέξεων.
Στην ηλικία των 3,5-4 ετών παράγουν καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα /θ/, /δ/, /φλ/, /στ/, /σκ/, /ψ/, /ξ/, /χτ/, /κρ/, /ζμ/, /μν/ σε όλες τις θέσεις των λέξεων.
Στην ηλικία των 4,5-5 ετών παράγουν καθαρά τα συμπλέγματα /τ σ/, /ντζ/, /σφ/ , /βρ/, /ντρ/, /χν/, /ζγ/, /φτ/ σε όλες τις θέσεις των λέξεων.
Στην ηλικία των 5-5.5 ετών παράγουν καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα /ρ/, /γλ/, /γρ/, /στρ/ σε όλες τις θέσεις.
Στην ηλικία των 5-5,5 ετών τα παιδιά παράγουν καθαρά τα συμπλέγματα /δρ/, /θρ/, /χτρ/  σε όλες τις θέσεις των λέξεων.

Ωστόσο όλα τα παιδιά δεν ακολουθούν την ίδια πορεία ανάπτυξης. Κάθε παιδί έχει τα δικά του χρονολογικά ορόσημα κατάκτησης των φωνημάτων και των συμπλεγμάτων, τα οποία ορόσημα μπορεί να αποκλίνουν από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΠΩΣ ΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Είναι αρκετά σημαντικό ένα παιδί όταν ξεκινάει το σχολείο να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του προφορικού του λόγου. Ο  γραπτός με τον προφορικό λόγο έχουν μια σχέση αλληλεξάρτησης, το παιδί  γράφει όπως μιλάει,  με αποτέλεσμα όλες οι δυσκολίες του προφορικού λόγου να μεταφέρονται και στον γραπτό. Έτσι τα παιδιά με προβλήματα στην οργάνωση του φωνολογικού τους συστήματος ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Είναι λοιπόν σημαντικό οι γονείς μόλις παρατηρήσουν τέτοιου είδους δυσκολίες να ζητήσουν λογοθεραπευτική βοήθεια ώστε να προλάβουν άλλες ενδεχόμενες δυσκολίες. Ορισμένες από τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν είναι οι εξής:

Χαμηλότερες βαθμολογίες στην ηλικία των 5 σε μετρήσεις που αφορούν τη γλώσσα και κυρίως πολύπλοκες γλωσσικές δεξιότητες, όπως το να διηγείται μια ιστορία.
Χαμηλότερη απόδοση σε μετρήσεις που αφορούν τη γενικότερη γλωσσική ικανότητα, την ομιλία, τη σύνταξη, και τη μορφοσύνταξη στην ηλικία των 7.
Χαμηλότερη απόδοση σε μετρήσεις ανάγνωσης και ορθογραφίας στις ηλικίες 8 και 9.
Χαμηλότερες βαθμολογίες στο σύνολο των μετρήσεων του λεξιλογίου, της γραμματικής, της λεκτικής μνήμης και της κατανόησης του γραπτού λόγου στην ηλικία των 13.
Χαμηλότερες βαθμολογίες στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και σε παράγοντες της λεκτικής μνήμης σε ηλικία 17 ετών.

ΚΑΛΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»