Μήνυμα Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου προς τους μαθητές για την έναρξη των πανελλαδικών

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σέ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ ἡ δύσκολη περίοδος τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων, γι’ αὐτό καί ἐπικοινωνῶ μαζί σας προκειμένου, νά σᾶς βεβαιῶσω ὅτι ἡ ἀγαθή σκέψη μου, οἱ εἰλικρινεῖς εὐχές μου καί οἱ καρδιακές προσευχές μου σᾶς συνοδεύουν καί σᾶς συντρο-φεύουν νοερῶς στήν ἐπικείμενη δοκιμασία τῶν γνώσεών σας καί στήν ἀγωνιώδη αὐτή προσπάθειά σας νά ὑλοποιήσετε τούς εὐγενεῖς στόχους σας, νά ἐπιτύχετε τούς ὑψηλούς στόχους σας καί νά κάνετε πράξη τά ὄνειρά σας! Εἶμαι σέ θέση νά κατανοήσω ὅλες ΄τίς ἐλπίδες σας, τίς μεγάλες προσδοκίες σας, τά πιό αἰσιόδοξα καί φιλόδοξα ὁράματά σας γιά ἕνα πιό λαμπρό, ἐπιτυχημένο καί δημιουργικό μέλλον πού ἐπιθυμεῖτε νά ἔρθει στή ζωή σας καί συμμερίζομαι τήν λαχτάρα καί τήν γλυκιά ἀγωνία σας…

Θά ἤθελα, ὅμως, νλα σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι σέ αὐτήν τήν κοπιώδη διαδικασία, στήν ὁποία θά ὑποβληθεῖτε, ἐκτός ἀπό τήν μελέτη ὅλης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ἀπαραί-τητη καί ἡ ἐπίκληση τῆς θείας Χάρης γιά τόν φωτισμό καί τήν ἐπιτυχία σας. Μέ εμπιστοσύνη στόν ἐαυτό σας, ψυχραιμία, σύνεση καί δυνατή πίστη στόν Κύριό μας θά κερδίσετε κὶ αὐτόν τόν ἀγῶνα! Καί νὰ θυμᾶσθε πάντα στή ζωή σας: «Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστίν» (Λκ. 18, 27).

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά σᾶς ἐνισχύει καί νά ἀπο-φορτίζει ὅλες τίς ἀγωνίες σας καί τούς τυχόν φόβους σας, τίς ἀνησυχίες καί τό ἄγχος σας. Τό Ἅγιο Πνεῦμα νά φωτίσει ὅλους σας καί μή διστάσετε νά ἐπικαλεσθεῖτε τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας μας, ἡ Ὁποία εἶναι πάντα δίπλα μας. Νά ἔχετε πάντα καθαρό νοῦ, νά σκέφθεσθε ἁπλά καί ψύχραιμα καί νά κάνετε τόν σταυρό σας.

Καλή ἐπιτυχία στις ἐξετάσεις σας!

Με πολλή ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης σας